V Gornji Radgoni urejajo krožišče

Vlada RS je v zadnjem obdobju potrdila sofinanciranje investicij na podlagi potreb v lokalnem okolju. V spodnji tabeli so pregledno navedeni projekti, ki so potrjeni za območje Gornje Radgone.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza 10.925.333,00 € 31.12.2023
Obnova ceste Grabonoš – Spodnji Ivanjci 6.810.050,00 € v pripravi
Izgradnja športne dvorane ob osnovni šoli 4.771.000,00 € 2022-2023
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura 4.544.901,00 € 30.11.2023
goMURra – Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti 2.849.700,00 € realizirano
Investicija v opremo in proizvodnjo mesnih izdelkov; upravičenec: Panvita, mesna industrija Radgona d.d. 1.865.274,00 € 30.06.2023
Rekonstrukcija visokovodnega nasipa v Gornji Radgoni 1.837.340,00 € realizirano
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925,00 € 30.08.2023
Izgradnja krožišča v centru mesta Gornja Radgona 793.134,00 € v pripravi
Izgradnja krožišča 581.324,08 € 2022
Kolesarske poti Gornja Radgona 1. faza 308.172,00 € 2022
Sanacija sanitarij in izgradnjo sanitarij za invalide na Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni 100.000,00 € realizirano
Javni Zavod Knjižnica Gornja Radgona (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 62.388,00 € 2020–2021
Projekt Radgonski simbololi 54.836,46 € 31.08.2022
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000,00 € 2020-2021
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256,00 € 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023
SKUPAJ:  37.159.633,54 €

vir: gov.si

Do danes so realizirali projekte v vrednosti slabih štirih milijonov. Med drugim so že izvedli projekta goMURra in Rekonstrukcija visokovodnega nasipa v Gornji Radgoni ter sanirali obstoječe sanitarije in dogradili sanitarije za invalide na Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni. V tem trenutku urejajo krožišče v središču Gornje Radgone. V pripravi ali pa že tik pred realizacijo so še ostali projekti, v okviru katerih bodo izboljšali vodovod in prometno infrastrukturo, zgradili športno dvorano pri osnovni šoli in okrepili delovanje knjižnice. Vlada je kot pomoč gospodarstvu potrdila sofinanciranje Investicije v opremo in proizvodnjo mesnih izdelkov v družbi Panvita, mesna industrija Radgona d.d..

Odziv Vlade RS na potrebe lokalnega okolja je komentiral tudi župan Gornje Radgone, Stanislav Rojko:

 

foto: T.Ž.

Kandidatka Slovenske demokratske stranke na bližnjih volitvah za poslance v Državnem zboru RS, Simona Himelrajh, je po dosedanjih srečanjih z občani Gornje Radgone povedala, da večina njenih dosedanjih sogovornikov ukrepe vlade ocenjuje zelo pozitivno. Poleg sofinanciranja projektov, ki se izvajajo v Gornji Radgoni, so občani veseli odziva vlade na posledice epidemije in dvig cene energentov. Finančna pomoč, ki so jo občani dobili nakazano neposredno na svoj tekoči račun, je večini zelo olajšala premagovanje finančnih stisk.

 

M. Z.