V četrtek bodo zaprli ulico Staneta Rozmana

V četrtek, 26. maja 2022 bo potekalo asfaltiranje na cestišču Ulice Staneta Rozmana na območju med Slovensko in Gregorčičevo ulico. Na Ulici Staneta Rozmana bo tako med 7.30 in 18.00 veljala popolna zapora za ves promet. V tem času ne bo možen izvoz ali uvoz na območju zapore.

Prometni režim na območju Cvetkove ulice bo ta dan dvosmerni, do zapore na vsakem odseku Cvetkove ulice. Začasno bodo tako ukinjena parkirišča na cestišču te ulice. Uporabnike poslovnih prostorov in prebivalce na tem območju prosimo, da upoštevajo vzpostavljen začasni prometni režim.

Prebivalce Ulice Staneta Rozmana 2, 4, 6 in 8 prosijo, da pravočasno premaknejo svoja motorna vozila na druge razpoložljive parkirne površine v širšem mestnem jedru, saj v času popolne zapore to ne bo več možno (redarska služba bo ta dan upoštevala nastalo situacijo).

Ulica Staneta Rozmana (foto: murska-sobota.si)

Za prebivalce Slovenske ulice 23, 25, 27, 29 in Ulice Staneta Rozmana 1, 1A, 1B, 1C, 3, 3A, 5, 7 in 9  bo dostop za vozila še vedno mogoč preko Zelene ulice, tudi v času popolne zapore (rampa na lokaciji stopnic).

Prebivalcem Ulice Staneta Rozmana 10, 12, 14, 16 in Cvetkove ulice (Šavel center) 2, 10, 10A, 12, 14 bo dostop za vozila v času zapore omogočen le preko Cvetkove ulice iz smeri Ulice arhitekta Novaka.

V petek 27. maja bo moten dostop do stanovanjskih blokov 2, 4, 6 in 8 zaradi izvedbe asfaltiranja dovozov na parkirišča.

M.Z.