Kaj pomeni najpogostejši stavek v predlogu rebalansa “Investicija se bo prenesla v naslednje leto zaradi nižje realizacije prihodkov od predvidenih.” 

V četrtek, 12. 10. bo potekala 8. redna seja soboškega mestnega sveta. Svetnice in svetniki bodo med drugim v skrajšanem postopku obravnavali Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2023.

V obrazložitvah največkrat zasledimo stavek “Investicija se bo prenesla v naslednje leto zaradi nižje realizacije prihodkov od predvidenih.” Ali je za nižje prihodke kriva država oz. Vlada Roberta Goloba, ali pa kar nesposobnost občinske uprave, bo slišati v razpravi, morda tudi s strani župana Damjana Anželja.

V povezavi z rebalansom proračuna bodo svetnice in svetniki obravnavali tudi Predlog Sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Zavod za kulturo, turizem in šport, ki ga vodi mag. Brigita Perhavec, se bo ob soglasju mestnega sveta zadolžil za največ 127.407€ za namen nakupa nepremičnine, ki bo namenjena potrebam Rokoborskega društva Sobota.

Svetnice in svetniki se bodo v četrtek še seznanili s Poročilom o notranji reviziji poslovanja javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan v letu 2022. V zadnjih mesecih je bilo v medijih zaslediti različne očitke na račun poslovanja zavoda pod vodstvom direktorja Roberta Celeca, sprožena naj bi bila tudi kriminalistična preiskava.

Svetnice in svetniki se bodo z revizijskim poročilom šele seznanili, ukrepov novoizvoljenega sveta zavoda pa pred koncem kriminalistične preiskave ni pričakovati, saj se je vodstvo RIS-a na posamezne točke revizijskega poročila odzvalo z odgovorom, da bodo nepravilnosti v najkrajšem možnem času odpravili.

C.U.