V domovih za starejše se plačujejo nerealni stroški, je ugotovilo Računsko sodišče!

Foto: ds-rakican

Računsko sodišče je pred kratkim v svojem revizijskem poročilu ugotovilo, da marsikateri dom za starejše zaračunava nerealne stroške. Ocenjuje tudi, da je stanje socialne oskrbe kritično.

Povprečna pokojnina, ki jo prejema več kot polovica upokojenih, ne zadošča za plačilo velike večine oblik pomoči

Računsko sodišče je pri tem tudi izračunalo, da povprečna pokojnina, ki jo prejema več kot polovica upokojencev ne zadošča za plačilo velike večine oblik pomoči. Obregnilo pa se je tudi na Metodologijo za določanje cen, saj, da iz Zakona o socialnem varstvu ni razvidno niti predvidljivo, kaj mora uporabnik (katere stroške) plačati izvajalcem storitev oskrbe.

Primer povprečij po domovih v RS:

  • institucionalno varstvo oskrba 1 v JZ      531,30 EUR
  • pri koncesionarju                                  694,20 EUR
  • institucionalno varstvo oskrba 3/a v JZ   819,30 EUR
  • pri koncesionarju (3/a)                          982,20 EUR

Kot kaže, MDDSZ (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti) ni opravilo domače naloge. Računsko sodišče je namreč že v letu 2008 jasno povedalo, da starajoča se družba v prihodnosti potrebuje kapacitete, primerne in vzdržne cene in enako obravnavo za primerljivo ceno po Sloveniji. Žal danes temu ni tako. Računsko sodišče ugotavlja preveč nepravilnosti, netransparentno izračunane cene (ki jih potrdijo na MDDSZ), nepravičen sistem oblikovanja cen, kjer uporabniki nadstandarda plačujejo iste stroške dvakrat, uporabniki standardnih storitev pa plačujejo tudi del stroškov nadstandarda…

In že so pred vrati podražitve, ki jih napovedujejo domovi za starejše

Toda, kljub vsem ugotovitvam Računskega sodišča “vlak” drvi naprej. Domovi za starejše že napovedujejo podražitve zaradi dviga minimalnih plač s 1.1.2020 naprej. Upravičeno?

Uredništvo