Občina stremi k zagotavljanju dolgoročnih in trajnih rešitev

Konec avgusta se zaključuje projekt Izzivi in potenciali e-pristopov, sofinanciran preko LAS Goričko, ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD), ki je sofinanciran s strani ESRR.

Namen  operacije Izzivi in potenciali e-pristopov je bil maksimalizirati uporabo e-pristopov na območju LAS Goričko, ki so zagotovili znižanje rabe fosilnih goriv in zmanjševanje CO2 emisij na območju. Pripravljen “master plan” območja LAS Goričko na področju izzivov in potencialov e-pristopov in ekonomsko & okoljske kalkulacije za idejne predloge prehoda na e-mobilnost predlagajo dolgoročne ukrepe. V okviru projekta se je nabavila oprema, kot  je električni avto, 16 e-koles, e-polnilnica za avtomobile in energetsko neodvisna delovna miza, kateri omogočajo prihranke CO2 emisij takoj in seveda ob stalni uporabi na daljši rok.

Operacija v luči naložb vsekakor zagotavlja dolgoročne ter trajne rešitve, pri čemer pa je veliko bolj pomemben del strateškega načrtovanja, ki lahko črpa tudi iz rezultatov projekta oz. umešča ideje in ukrepe v svoje dokumente in izvedbene načrte.

Nosilec projekta je bila Občina Moravske Toplice, projektni partnerji pa Občini Cankova in Tišina, Vrtnarstvo AŽ, d.o.o., Gostišče Kuzmič, Slavko Kuzmič s.p. in LEA Pomurje.

Skupna vrednost celotne operacije znaša 243.720,16 EUR, od tega upravičeni stroški operacije znašajo 206.685,30 EUR. Občina Moravske Toplice je preko razpisa pridobila 165.348,24 EUR sofinancerskih sredstev.

M.Z.