V Občini Grad vse manj prebivalcev!

Foto: obcina-grad.si

Tudi Občina Grad je ena tistih Pomurskih občin, ki ji vsakoletno upada število prebivalstva. Če je še v letu 2006 v občini živelo 2432 prebivalcev, jih danes le še 2173. 

V Občini Grad je sicer šest naselij. Poleg naselja Grad, kjer “domuje” tudi sedež občine, so tu še naselja Dolnji Slaveči, Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci, Radovci in Vidonci. Žal ni naselja, ki se ne bi spopadalo s problemom upada populacije. Sicer pa je zanimiva svetovna raziskava profesorja Christopherja Murraya, direktorja Inštituta za zdravstveno metriko in oceno na Univerzi v Washingtonu. Ta je dognal, da kadar koli delež povprečne rodnosti v državi pade pod 2,1, bo prebivalstvo na neki točki začelo upadati. Leta 1950 v položaju upada prebivalstva ni bila niti ena država. Če k temu prispeva še razočaranje prebivalstva, ki ne vidi v lastni državi prave priložnosti za dostojno življenje, se problem upada prebivalstva zaradi izseljevanja še stopnjuje.

Če k temu prispeva še razočaranje prebivalstva, ki ne vidi v lastni državi prave priložnosti za dostojno življenje, se problem upada prebivalstva zaradi izseljevanja še stopnjuje

Uredništvo