S pomočjo lastnega jezika in kulture smo Slovenci stali, obstali in se razvili kot nacija

Slovenski Generalni konzulat v Monoštru je 8. februarja v počastitev slovenskega kulturnega praznika organiziral dogodek “Beremo Prešerna na Prešernov dan”. Sodelovali so porabski učitelji, dijaki monoštrske gimnazije, predstavniki narodnostnih organizacij, medijev, Katedre za slovenščino Univerze v Sombotelu in sodelavci konzulata. Pri pripravi programa in izboru Prešernovih pesmi je sodelovala višja svetovalka za narodnostno šolstvo Valentina Novak z OE Zavoda za šolstvo Murska Sobota.

(foto: gov.si)

Generalna konzulka Metka Lajnšček je po družno zapeti sedmi kitici Zdravljice, prevedene v porabsko narečje, poudarila pomen, ki ga ima kultura za Slovence, in njeno vlogo kulture pri oblikovanju samostojne slovenske države – pesniki in pisatelji so bili v prvih vrstah njenega nastajanja. S pomočjo lastnega jezika in kulture smo Slovenci stali, obstali in se razvili kot nacija. Po njenih besedah je pomembno, da slovenski kulturni praznik praznujejo vsi Slovenci, tudi tisti, ki živijo zunaj meja, ker nas kultura povezuje in oblikuje naš skupni slovenski kulturni prostor. Opozorila je na prizadevanja slovenske skupnosti v Porabju, ki prav tako ohranja svoje jezikovno in kulturno izročilo, ga neguje in po svojih močeh prenaša na mladi rod.

(foto: gov.si)

V recitalu Prešernove poezije so bile interpretirane njegove najbolj znane pesnitve, tudi nekateri njihovi prevodi v angleščino, nemščino in madžarščino. Posebej za to priložnost je novinar Dušan Mukič prebral Železno cesto v porabskem narečju, v katerega jo je sam prevedel.

M.Z.