Volitve bodo 14. aprila

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji bo v Občini Radenci  1.327 volilnih upravičencev izbiralo nadomestnega člana v občinski svet v volilni enoti 1.

Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je bil določen 9. februar 2024, volitve pa bodo v nedeljo, 14. aprila 2024.

Občinska uprava Občine Radenci (foto: M. Z.)

V občini Radenci se je po predčasnih volitvah sestal novi občinski svet, a je dan kasneje odstopil občinski svetnik Jože Šmelc, ker ne želi sodelovati »v cirkusu«. Ker je Šmelc odstopil pred potekom šestih mesecev po volitvah, morajo opraviti nadomestne volitve.

Število volilnih upravičencev:

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Radenci VOLILNA ENOTA 1 006 – TURJANCI-POSL.OBJ. GMW Weindorfer, d.o.o. 187
010 – RADENCI-Vrtec Radenci, Titova cesta 1 471
011 – RADENC I- OŠ Radenci, Radgonska c. 10 669
SKUPAJ 1.327

 

 

M.Z.