Vsako leto 4. februarja pod okriljem Mednarodne zveze za obvladovanje raka (UICC) obeležujemo svetovni dan boja proti raku, mednarodni dan za ozaveščanje o raku ter za spodbujanje preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja raka.

Decembra lani je Vlada RS sprejela nov DPOR 2022–2026, katerega namen je vsem državljanom zagotavljati enakost v dostopu do kakovostnih zdravstvenih storitev na področju raka na vseh ravneh zdravstvenega sistema. Dokument zavezuje k okrepljeni primarni preventivi, k čim bolj enakim možnostim za zdrave izbire posameznika, s katerimi preprečujemo nastanek raka, k izvajanju dokazano učinkovitih presejalnih programov za raka, k čim zgodnejši diagnostiki raka ter dolgoročno čim boljšim izidom pri celoviti obravnavi raka, vključno s celostno rehabilitacijo in paliativno oskrbo.

Minister za zdravje Janez Poklukar, dr. med., je ob tem povedal: »Rak je epidemija sodobnega časa in veliko javnozdravstveno breme mnogih držav, tudi v Sloveniji. Epidemija covid-19 je kljub temu, da smo se trudili ohranjati storitve s področja onkologije čim bolj neokrnjene, zagotovo pustila svoje posledice; podatki Registra raka kažejo, da smo med epidemijo odkrivali manj novih primerov raka kot pred epidemijo, celoten vpliv pa bomo realno lahko ocenili šele v prihodnjih letih. Ravno takšne izredne situacije, kot je covid-19, nam pokažejo, da so strateške državne usmeritve zelo pomembne, saj kljub izrednim okoliščinam ohranjamo zastavljeno smer. Vesel sem, da smo uspeli v nenavadnem in napornem letu 2021 pripraviti strateški dokument za prihodnje petletno obdobje in pri tem povezati različne strokovnjake in predstavnike društev bolnikov na področju raka.

V novem strateškem dokumentu za celostno obvladovanje raka so zastavljeni trije ključni strateški cilji: 1. upočasniti rast števila novih bolnikov z rakom v državi, 2. povečati preživetje slovenskih bolnikov z rakom in 3. izboljšati kakovost življenja bolnikov z rakom s krepitvijo celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe.

V tem trenutku potekajo aktivnosti za prenos koordinacije in upravljanja DPOR z Ministrstva za zdravje na Onkološki inštitut Ljubljana, kjer naj bi se v kratkem pričela s tem profesionalno ukvarjati manjša ekipa zaposlenih.

C. U.