Vlada je sprejela Sklep o imenovanju članov Sveta za kmetijstvo in podeželje

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) v prvem odstavku 135. člena določa, da Vlada ustanovi Svet za kmetijstvo in podeželje. Od zadnjega imenovanja članov v svet so minila štiri leta, zato se morajo člani ponovno imenovati. Na podlagi Odloka o ustanovitvi Sveta za kmetijstvo in podeželje so organizacije iz tretjega odstavka 135. člena ZKme-1 imenovale svoje predstavnike in jih sporočile na MKGP. Člani sveta bodo imenovani za dobo od štirih let od 1.8.2023 do 1.8.2027. Po imenovanju bodo izvolili predsednico ali predsednika, namestnico ali namestnika predsednika in sekretarko ali sekretarja sveta.

Člani sveta so:

 • Roman Žveglič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
 • Danilo Meolic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Murska Sobota,
 • Borut Florjančič, Zadružna zveza Slovenije,
 • dr. Andrej Simončič, Kmetijski inštitut Slovenije,
 • Boštjan Noč, Čebelarska zveza Slovenije,
 • Tatjana Zagorc, Gospodarska zbornica Slovenije,
 • Jaka Šilak, Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije,
 • Anton Medved, Sindikat kmetov Slovenije,
 • dr. Marina Pintar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • dr. Karmen Pažek, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru,
 • Marijan Pogačnik, Biotehniški center Naklo,
 • Doris Letina, Zveza slovenske podeželske mladine,
 • Irena Ule, Zveza kmetic Slovenije.

Danila Meolica iz Bakovec je predlagala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Doris Letina, ki prihaja iz Sela, pa zastopa interese Zveze slovenske podeželske mladine.

M.Z.