Višji RTV prispevek ali obvezno plačilo? Minister Peršak, zakaj več za RTV Slovenija?

Vir:wwww.rtv.si

Ministrstvo za kulturo, ki ji že nekaj časa”poveljuje” bivši župan Anton Peršak, je rešitve v apetitih po več denarja v “RTV hiši” iskal tudi z idejo zvišanja obveznega RTV prispevka. Računica je enostavna, z dvigom prispevka samo za nekaj procentov (podlaga vladi omogoča dvig za največ 10%) se zelo hitro pride do iskanega denarja. Ker so njegovo namero “zavohale” medijske hiše in o njej začele poročati, je od svoje namere hitro pobegnil v svojih izjavah z obrazložitvijo, da je “s sabo nosil” le staro različico gradiva, v kateri je bila zapisana namera tudi o dvigu obveznega prispevka.

Peršak bi RTV prispevek zaračunaval glede na dohodninsko odločbo psameznika – “bolj bogat – več za RTV”!

Toda, Peršak je kmalu dobil “signal” od vrha, da se igra z ognjem, ki bo dvignil prah nezadovoljstva in poosledično ogrozil podporo volilnega telesa pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami. Spomnimo, da je vlada Janeza Janše v začasnem vodenju vlade prispevek celo znižala, nato pa ga je “navzgor” popravila vlada Boruta Pahorja.

Peršak svojo namero glede plačevanja prispevka v skladu z dohodninko odločbo razlaga tako, da Slovenci moramo razumeti, da gre za javni servis – torej za prispevek in ne za plačičo storitve RTV programa. Tako pa “vleče” paralelo solidarnosti, kot je to pri zdravstvenem zavarovanju.

Predlog Peršaka ni zrel niti za medresorsko usklajevanje – pa pravi ministrica za finance Vraničar Ermanova!

Da je minister Peršak “dregnil” v nevarno področje, je zaznati že iz same izjave ministrice za finance, ki je potrdila, da Peršak sploh še nima pripravljenega formalnega gradiva, “užitnega” za medresorsko usklajeevanje.

RTV-prispevek je posebna oblika javne dajatve, predpisana z Zakonom o Radioteleviziji!

Plačevanje RTV prispevka se izvaja v skladu z Zakonom o Radioteleviziji, zavezanec za plačilo RTV-prispevka pa je vsak, ki ima oz. uporablja radijski ali televizijski sprejemnik oz. katerokoli drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oz. televizijskih programov na območju Republike Slovenije (če so izpolnjeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenije). RTV Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, svojo nalogo pa opravlja skladno z Zakonom o RTV Slovenija. Naj omenimo, da v sklopu zavoda delujejo recimo Simfonični orekester, Big Band, Komorni zbor…

Pozor, danes pa nam izvajalec storitve RTV Slovenija izda račun tudi, če nimamo ne TV in ne radijskega sprejemnika, podlago pa zasleduje v zakonu, ki elektro priključek lastnika števnega mesta šteje šteje kot podlago. “Zasleduje” pa nas tudi, če prebivališče zamenjamo, saj mnogi govorijo o tem, da jih račun čaka tudi na novem naslovu! Računu pa se lahko izognemo le z izjavo, da ne uporabljamo ne svoj kot tudi ne tuj radijski ali TV sprejemnik!

Z RTV prispevkom do cca. 92.35 MIO EUR/leto!

V letu 2015 je RTV prispevek plačevalo že kar 603.635 gospodinjstev. Če pomnožimo “to cifro” z 12.75 EUR, kot trenutno znaša prispevek, dobimo lep znesek cca. 7.7 MIO EUR/mesec oz. znaša stabilen virr prihodka RTV Slovenije kar 92.35 MIO EUR/leto.
Na RTV naj bi bilo zaposlenih najmanj 1900 sodelavcev, še mnogo pa jih je zunanjih sodelavcev in svoje storitve izvajajo v skladu s pogodbo. Skladno z zakonom o javnem servisu bi morala RTV Slovenija spoštovati načela resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij, človekovo osebnost in dostojanstvo, politično uravnoteženost ter svetovnonazorski pluralizem. Ker je RTV Slovenija omenjeno določilo mnogokrat “spregledala”, se je zgodila iniciativa posameznikov, ki so prenehali plačevati RTV prispevek!

Ali je minister Peršak aktiviral poskus reševanja izgubljenih virov nezadovoljnih državljanov RS? Bilo bi bolje, da bi zagotovil celovito in nepristransko obveščenost ter svobodo oblikovanja mnenj, spoštoval načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev ter uveljavljal profesionalno etiko poročevalcev! Potem si zagotovo ne bi nakopal težav z “odhodi” plačnikov!

Uredništvo