Znanih je pet novih predstavnikov vlade 

Vlada je sprejela sklep, da se razreši dosedanje  in imenuje nove predstavnike v svet zavoda Doma starejših Rakičan. Na podlagi Sklepa o preoblikovanju zavoda Dom starejših Rakičan sestavlja svet zavoda 9 članov, in sicer 5 predstavnikov ustanovitelja, 2 predstavnika delavcev, 1 predstavnik oskrbovancev in 1 predstavnik lokalne skupnosti.

Vlada tako s 3. februarjem 2024 (do 11. novembra  2025)  imenuje nove predstavnike ustanovitelja v svet zavoda za preostanek mandata in sicer: Petra Cajnko, Tadej Henzel, Tina Tomažič, Ines Magdič in Albina Benko. 

M.Z.