Vlada pod vodstvom Roberta Goloba je na včerajšnji seji določila nove zneske katastrskega dohodka, ki bodo veljali v od 2023 do 2025 leta. Zneski so določeni za potrebe določanja višine različnih pravic in obveznosti. Zadružna zveza Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica sta predlagali znižanje zneskov zaradi krize in podražitev vsaj v letu 2023, kot je to veljalo doslej, a vlada tega ni upoštevala.

Na podlagi tega ukrepa bodo novi zneski katastrskega dohodka imeli velik negativen vpliv pri uveljavljanju različnih obveznosti in pravic (otroških dodatkov, štipendij, socialnih pomoči, plačilu pokojninsko-invalidskih prispevkov itd.).

Katastrski dohodek se po novem obračunava kot dohodek posameznika oz. posamezne družine in dvigne cenzus, zaradi česar bodo nekatere pravice lahko precej nižje ali pa jih ne bo več.

Katastrski dohodek je vlada povišala na:

– oljčnikih: za 59 %

– hmeljiščih: za 56 %

– vinogradih: za 30 %

– za gozd: za 8 %

Za druga obdelovalna zemljišča so zapisali, da katastrski dohodek ostaja na približno enaki ravni kot doslej, niso pa navedli točnejših podatkov, da bi lahko naredili primerjavo.

Hkrati so znižali pavšalne ocene dohodka na čebelji panj (za 21 %), za trajne nasade naj bi bili katastrski dohodek nižji za 5 %.

Zadružna zveza Slovenije (ZZS) in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) sta v okviru javne razprave navedli, da zaradi povišanja katastrskega dohodka na hmeljiščih, na oljčnikih in na vinogradih predlagajo nadaljevanje ukrepa prepolovitve zneska katastrskega dohodka (KD) vsaj za leto 2023 (zmanjšanje KD kot pomoč pri omilitvi posledic krize zaradi vojne v Ukrajini in posledično podražitve repromaterialov ter energentov) in ustrezno znižanje odmerne stopnje pristojbin za gozdne ceste (sedaj 14,7 % od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, ki so v zasebni lasti).

Pomoč kmetom pri nabavi goriva v času žetve je v razpravi v Državnem zboru predlagal tudi poslanec SDS Janez Magyar, a predlogov za pomoč prebivalstvu na podeželju Golobova vlada očitno ne namerava upoštevati.

Bo vlada podprla predlog za znižanje cen nafte?

Klemen Boštjančič, minister za finance, in Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (oba iz kvote Gibanje Svoboda), sta bila soglasna, da se predloga ZZS in KGZS ne moreta urejati v tej uredbi.

Poenostavljeno: Vlada Janeza Janše je prepolovila zneske katastrskega dohodka. Tako so bili davki in prispevki nižji, da so posamezniki iz kmetijskih in gozdarskih družin lažje prišli do štipendij, otroških dodatkov itd. To je bil ukrep za blažitev krize in podražitev na podeželju. Golobova vlada je zdaj katastrski dohodek povečala in ta ukrep za blažitev posledic krize odpravila.

Uredba o določitvi lestvic bo objavljena v Uradnem listu RS. Gradiva v obravnavi | GOV.SI

Sklep vlade: sevl5.docx (live.com)

M.Z.

vir: moja-dolenjska.si