Vladni ukrepi so milo rečeno škodljivi

Vlada namerava občinam znižati sredstva, ki so namenjena financiranju delovanja šol, vrtcev in splošnemu razvoju v občinah, tako imenovane povprečnine. Ko smo prejeli to novico, smo pomurskim županom postavili vprašanje, če so o tem obveščeni in jih zaprosili za komentar. V roku osmih ur so se odzvali župan Občine Beltinci Marko Virag, župan Občine Turnišče Borut Horvat in župan Občine Radenci Roman Leljak. Vsi trije so izrazili nestrinjanje z vladnim predlogom.

Odzivi pomurskih županov na znižanje sredstev občinam

Do danes zjutraj smo prejeli odzive še nekaterih drugih županov, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Ivan Markoja iz Občine Odranci: “Vemo za predlog in upamo da bo Združenje občin uspelo v pogajanjih z vlado, da do tega ne bo prišlo.”

Na občini Hodoš so zapisali: “To je vsekakor negativno za občine, vedno več nalog in obveznosti imamo, socialni problemi glede inflacije, izdatki za obratovanje vrtca, dvig cen energentov – gorivo, elektrika … nenazadnje bi mogli povprečnino dvigniti najmanj za višino inflacije, ne pa da se predvideva znižanje.”

Odgovor župana Občine Rogašovci, Edvarda Mihaliča: “Razočarani smo, da vlada razmišlja o znižanju povprečnine v času, ko se vse draži. Pričakovali smo dvig poprečnine najman v višini priznane inflacije.”

“Mestna občina Murska Sobota je seznanjena z namerami Vlade RS o znižanju povprečnin, menimo pa, da ob nenehnem poviševanju skorajda vseh tekočih stroškov občin in tudi zaradi poviševanja vrednosti investicij v zadnjem času, tak ukrep Vlade ni primeren,” so v odgovoru zapisali na Mestni občini Murska Sobota.

Iz Občine Kuzma smo prejeli odgovor: “Neverjetno, vendar izgleda resnično. V tem obdobju povečevanja cen oz. vsesplošne draginje, je odločitev Vlade popolnoma neutemeljena in škodljiva za lokalne skupnosti.”

Iz Občine Moravske Toplice so nam sporočili, da so o nameri vlade izvedeli iz medijev.
“Prelog o nižanju povprečnin se nam zdi slab, tudi če gre za pogodbeno izhodišče vlade do občin. Menimo, da bi izhodišče povprečnine moralo biti vsaj za 10% višje od sedanje povprečnine že zaradi višanja stroškov in inflacije, so še dodali.

Danilo Kacjan, župan Občine Cankova je med drugim zapisal: “Znižanje povprečnine iz sedanjih 647 EUR na 639,99 EUR je v dani situaciji skrajno neresno in neodgovorno, posebno za manjše občine z malim številom prebivalcev bomo prikrajšani za prihodke. Že sedaj se soočamo z naraščajočimi cenami  materialov in storitev pri gradnjah, kar nam otežuje investicije in razvoj občine, tako da vsak izpad prihodkov vpliva na razvoj. Ta ukrep vlade ob sedanjih naraščajočih cenah ocenjujemo kot neustrezen in nerazumen, in bo imel  dolgoročno velike negativne posledice za male obmejne občine.”

Na Občini Gornja Radgona niso za nameravano ali kakršnokoli znižanje povprečnine in
so proti temu ukrepu. S predvidenim ukrepom so bili med drugim seznanjeni s strani Skupnosti občin Slovenije (SOS), ki je kot reprezentativno združenje občin do predloga izračuna povprečnih stroškov za izvajanje zakonskih nalog v letih 2023 in 2024 zavzelo negativno stališče.

Župani, ki so se na naše vprašanje odzvali, so si enotni, da občine imajo poleg obveznosti zagotavljanja delovanja javnih zavodov tudi ogromno stroškov z vzdrževanjem infrastrukture, ki je zaradi povečanja cen nafte in ostalih energentov še dražje. V kolikor vlada namerava znižati povprečnine, naj obveznosti iz naslova socialnih transferjev (domska oskrba starejših, subvencije vrtca in podobno) prenese v breme državnega proračuna.

Med odgovori se je več županov sklicevalo tudi na stališče Skupnosti občin Slovenije: “Skupnost občin Slovenije nasprotuje povprečnini, ki ne zagotavlja pokritja zakonskih nalog vsem občinam. Prav tako že več let opozarjamo na neustreznost izračuna, ki zaradi upoštevanja 4 letnega povprečja umetno zmanjšuje izračunano povprečnino ter povzroča, financiranje izvajanje zakonskih nalog iz lastnih sredstev (namen lastnih sredstev je zagotovitev razvoja občine in potreb občanov).”

Iz odzivov pomurskih županov je moč razbrati, da bodo v primeru znižanja povprečnin prizadete predvsem podeželske občine, ki imajo z zagotavljanjem sredstev za vzdrževanje infrastrukture ter z zakonsko predpisanim financiranjem delovanja šol, vrtcev in raznih oblik socialnih transferjev na posameznega prebivalca v povprečju višje stroške, kot večje mestne občine. Vlada Janeza Janše je občinam prisluhnila in povprečnine dvignila, vlada Roberta Goloba pa v trenutni situaciji namesto povišanja sredstev po podeželju še dodatno udriha.

Za komentar smo zaprosili tudi pomurske poslance. Ko prejmemo odgovore, jih bomo objavili.

M.Z.