Vodje, pridobite si zaupanje

Odlični medčloveški odnosi se lahko vzpostavijo le, če zaposleni zaupajo vodjem. Za “grajenje” zaupanja pa ni dovolj zgraditi pristne odnose, nujno je, da vodje razumejo resnične potrebe, cilje in probleme svojih zaposlenih znotraj organizacije.

 

“Piko na i” pa vodje postavijo skozi dejanja. Zaposleni stalno ugotavljajo (“merijo)” ali vodje:

  • Hitro rešujejo določene probleme.
  • Pomagajo pri doseganju zastavljenih ciljev.
  • Zadovoljuejejo potrebe zaposlenih.

Odlični vodje, ki verjamejo v svoje zaposlene, bodo gradili zaupanje s spoštovanjem in razumevanjem, s poštenostjo in odprtostjo, ter s “pošteno igro” in delitvijo tako uspehov kot neuspehov. “Konflikte” bodo reševali ne z bojevanjem ampak z odnosom zmaga-zmaga ter s pozitivnim vedenjem in stalnim “demonstriranjem” sposobnosti.

B.P.