Vozniku je bila prepovedana nadaljnja vožnja in bo zoper njega podan obdolžilni predlog

9. novembra 2023 so gornjeradgonski policisti opravljali meritve hitrosti v naselju Očeslavci. Voznik tovornega vozila do 3.500 kg znamke Citroen, avstrijskih registrskih številk, je na delu ceste v naselju, kjer je omejitev hitrosti s splošnim predpisom omejena na 50 km/h, vozil 108 km/h. Kršitelj, sicer državljan R Slovenije, v postopku na zahtevo policistov ni želel izročiti na vpogled dokumenta, s katerim bi dokazal, da sme voziti vozilo v cestnem prometu in se je izdajal za drugo osebo.

Ker na kraju kršitve ni bilo mogoče ugotoviti identitete voznika, oz. kršitelja, je bil le ta na podlagi 57. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije priveden na policijsko postajo Gornja Radgona, kjer se je s pomočjo evidenc policije ter razgovorom z lastnikom vozila ugotovila identiteta voznika. Vozniku je bila prepovedana nadaljnja vožnja in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

M.Z.