Z Odlokom o določitvi mreže lekarniške dejavnosti z jasnim ciljem – odstraniti Ivana Zajca!

Danes bodo mestni svetniki Mestne občine Murska Sobota obravnavali kar 18 točk dnevnega reda. Razumljivo, da ob takšnem obsegu gradiva kvalitetne obravnave ni pričakovati, še posebej, ker gre za pomembno tematiko obravnave prostora, problematiko na področju kanalizacijskega sistema, sprejemanju Odloka o turistični in promocijski taksi…obravnavi sodne poravnave v pravdnem postopku med RRA Mura-v stečaju in občino in tudi nadaljevanju sprejemanja Odloka o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti. Časa za pomembno temo o Varnosti v MOMS v raznih okoliših, pobudah svetnikov (oz. občanov) in župana zagotovo ne bo oz. bo to le površen “prelet”!

Odlok o določitvi mreže lekarniške dejavnosti že v drugo (II obravnava)!

Omenjeni Odlok sta župan Jevšek in direktor Đurov zagotovo “zagnala” zaradi spodletelega dvakratnega poskusa odstranitve Ivana Zajca iz direktorskega stolčka Pomurskih lekarn. Ker nista uspela niti v drugo disciplinirati članov Sveta zavoda Pomurskih lekarn (skupno jih svet šteje 23), ki so Ivanu Zajcu podelili mandat v.d. direktorja (po tem, ko sta sama preko oraganov MOMS poskrbela, da Zajc ni dobil soglasja k imenovanju direktorja), je Jevšek javnosti že sporočil svojo namero. V prvi obravnavi odloka je že bilo vse jasno iz vsebine, ki sta jo pripravljavca odloka iz Maribora (dr. Brezovnik pravni del in dr. Mlinarič ekonomski del) spisala “po meri”. Tako postaja vse bolj jasno, da je sprejetje omenjenega odloka uvod v nadaljevanje konstituiranja organa (Svet zavoda) z namenom “odstreliti” Ivana Zajca.

Zasebnemu Waldorfskemu vrtcu enaka subvencija, kot otrokom v Vrtcu M. Sobota!

Ob podrobnejšem pregledu predloga odloka je pripravljavec postavili pogoj, da so otrok in starša na istem naslovu (stalno prebivališče). Pripravljavec je prav gotovo razmišljal v smeri, da prepreči zlorabo (prikritega) ločenega življenja staršev in “napačne” ugotovitve dejanskih prihodkov na družinskega člana v času obravnave vloge in uvrstitve v dohodkovni razred – ta določa višino plačila. Toda, je odlok enako zapisan za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, Vrtec M. Sobota? Če ne, bo šlo za neenako obravnavo otrok iz MOMS, katerega cilj je zasledoval pripravljavec in tako tudi zapisal v svoji obrazložitvi!

Bodo RRA Mura-v stečaju prisodili odškodnino v višini 40.000 EUR in sodne stroške!

V pravdnem postopku, ki je potekal na podlagi tožbe s strani RRA Mura – v stečaju, je tožeča stranka zahtevala od MOMS cca. 174.000 EUR. Razlog naj bi bil neplačevanje obveznosti iz leta 2010 naprej. Pri tem sta se tožena in tožeča stranka sporazumeli, da bi naj priznani znesek (od skupnih 174.000) bil 40.000 EUR. V omenjeni obrazložitvi je tudi zapisano, da se je tožena stranka udejstvovala skupščine (župan ali po pooblastilu drug uslužbenec MOMS) in na njej soglašala glede pripravljenega Poslovnega načrta – posledično prevzema finančnih obveznosti. Omenjeno smo preverili pri bivšem županu Štihcu, ki je zapisano obrazložitev, na podlagi katere sta odvetnika zagotovo iskala kompromis negiral (obrazložil je, da je po izstopu nekaterih družbenikov napačen celo poslovni delež MOMS), saj, da občina več ni soglašala s predlaganimi finančnimi obveznostmi, ker je ustanovila RC (Razvojni center je za občino opravljal tiste naloge, ki jih je prej za občino opravljala RRA Mura). Kako bo torej jutri odločil Mestni svet MOMS?

Uredništvo