Z Romano Tomc, poslanko Evropskega parlamenta in kandidatko za ponovitev mandata o aktualnih izzivih Evropske unije!

Foto:B.P-

Z Romano Tomc sva spregovorila po soočenju aktualnih kandidatov za EU poslance, ki se je “zgodilo” v Gledališču park v Murski Soboti v ponedeljek popoldan. Kot aktualna EU poslanka, je zagotovo imela nekaj prednosti pred tekmeci, zato je njen nastop bil suveren, razprave pa vsebinsko bogate.

Spoštovana poslanka, najprej hvala za vsebinsko obogatitev današnjih razprav kandidatov za EU poslance ob bližajočih se volitvah in seveda iskrena hvala, da ste si vzeli čas tudi za Mursko Soboto oz. Pomurje. Volitve kandidatov v EU parlament so za Slovenijo kot članico še pomembne. Še posebej sedaj, ko je Evropa pred novimi izzivi, predvsem v smislu njene varnosti in trdnosti oz. “preživetja”. Zato je še kako pomembno, da v EU parlament pošljemo strokovne, izkušene in ugledne “kadre”, ki bodo zagovarjali in nadgradili temeljne vrednote, na katerih je Evropa nastala. Ali lahko čim enostavneje Slovenkam in Slovencem razložite, kakšen je vpliv evropskih poslancev oz. kaj konkretno lahko naredijo slovenski EU poslanci v Evropskem parlamentu?

“Slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu je 8, a to še ne pomeni, da ne moremo veliko doseči. Naj omenim samo mojo akcijo proti Avstriji, ki je uvedla indeksacijo otroških dodatkov za delavce iz drugih držav, ki delajo v Avstriji. Poteza je negativno vplivala na več kot 10.000 slovenskih otrok, da ne govorimo o otrocih iz drugih držav, kot so Češka, Madžarska, Slovaška in tako dalje, ki so me v mojih prizadevanjih tudi podprle. Na Evropsko komisijo sem naslovila opozorilo, da Avstrijska poteza ni v skladu z zakonodajo EU, ta je moje mnenje podprla in proti Avstriji že sprožila postopek. Tudi en poslanec torej lahko veliko spremeni!”

Slovenija bo kmalu predsedovala Evropski uniji, morda že lahko “nakažete” prioritete v času predsedovanja?

“Slovenija bo Evropski uniji predsedovala že drugič in ponosna sem na to, da sem sama v prvem tudi aktivno sodelovala. To nalogo je Slovenija pod vlado Janeza Janše opravila z odliko. Kot prioritete prihajajočega predsedovanja bi sama izpostavila zaposlovanje mladih, problematiko staranja prebivalstva in zagotavljanja ustreznih pokojnin. Seveda so prioritete odvisne tudi od aktualnega dogajanja, država, ki predseduje, je vezana tudi na aktualnost Unije v celoti. Izpostavila pa bi, da je predsedovanje odlična priložnost, da svoje teme prenesemo na evropski parket in zanje ponudimo tudi ustrezne rešitve.”

Kot ste povedali, bo v času predsedovanja zagotovo potrebno tudi v Sloveniji govoriti o aktualnih dogajanjih v EU in spregovoriti o problemih čezmejnih migracij. Še posebej upam o ilegalnih migracijah, ki “odpirajo” mnoge težave in nekako pred zaprtimi vrati puščajo nas, navadne državljane. Kakšno je vaše mnenje oziroma stališče o ilegalnih migracijah?

“Sama zagovarjam zaprtje mej, odločno nasprotujem ilegalnim prehodom. Vprašanje migracij nas je močno razdelilo tudi v Evropskem parlamentu, rešitve na žalost še ni. A najprej je potrebno razčistiti osnovne pojme: kdo so migranti, kdo begunci in koliko jih lahko Evropa sprejme? Ko bomo znali odgovoriti na osnovna vprašanja, bomo korak bližje rešitvi. V vsakem primeru pa je potrebno zaščititi naše zunanje meje. Evropska unija mora najprej zaščititi svoje državljane, šele nato bomo lahko pomagali tudi drugim.”

Same migracije odpirajo razpravo o svetovni globalni rasti prebivalstva. Nekateri se selijo v države, ki nudijo boljšo socialno varnost, po drugi strani pa imava dele sveta, kjer vlada revščina, mnogi celo zaradi pomanjkanja hrane umirajo. Kam torej “potuje” svet in kaj ga čaka?

“Prebivalstvo v Evropski uniji se stara, demografska slika se slabša. Posledica bo tudi manjšanje števila prebivalstva Evropske unije v primerjavi z drugimi deli sveta, kjer je slika ravno obratna. Evropska unija ima dobro stoječe gospodarstvo, dobro socialno okolje in naša naloga je, da pomagamo tudi drugim. Evropska unija je danes največja donatorka razvojne pomoči, ki jo namenja drugim, manj razvitim delom sveta in tako mora ostati tudi v prihodnje. Ljudje si pomoč zaslužijo tam, kjer so doma. S tem bomo preprečili tudi številne ilegalne migracije, ki smo jim priča v zadnjih letih. Poleg, seveda prvotne, skrbi za svoje državljane, ima Evropska unija kot dobro stoječe gospodarstvo, odgovornost tudi navzven.”

Ljudje si torej zaslužijo pomoč tam, kjer so doma. Zagotovo bi nam lahko “šlo” mnogo bolje, če bi znali izkoristiti ves potencial, ki ga Slovenija premore. Ciljam na “celostno” uspešnost, vse od gospodarstva, podjetništva, upravljanja države, izobraževanja, zdravja, svobode…pa da ne pozabim varnosti, kot ključne! Zakaj nam ne steče, zakaj se recimo danes mnogi podjetniki sprašujejo ali sploh še poslovati doma, zakaj recimo prenos kapitala v davčne oaze ipd?

“Vsa podjetja, tako velika, kot mala, morajo plačevati davke državi, v kateri delujejo. V Evropski uniji moramo skrbeti za to, da bomo davčno dovolj ugodni, da bojo podjetja davke plačevala v Evropi in se ne bodo selila v davčno bolj ugodne države izven EU. Mnoge države EU so pri tem uspešne in tudi inovativne, Slovenija žal v zadnjih letih glede “celostne” uspešnosti med državami nazaduje. Menim, da bo potrebno v prihodnje bolj odgovorno upravljati državo, še izboljšati poslovno okolje, sprožiti celovite reforme, tudi davčno politiko in takrat bodo mnogi podjetniki svoj kapital “pustili” v domačem okolju. Od tega pa bomo imeli koristi vsi, država, podjetniki in tudi mi, državljanke in državljani.”

Spoštovana poslanka Romana Tomc, najlepša hvala za vaš čas in veliko uspeha na dan volitev vam želim.

Hvala in lepe pozdrave vsem Pomurkam in Pomurcem!

B.P.