Z zaposlitvijo mladih preko razpisa do potrebnih finančnih sredstev!

Podjetniki pozor, zbirajo se ponudbe za izvedbo projekta, ki obsega vključevanje mladih brezposelnih oseb v subvencionirane zaposlitve. Mlade morate vključiti v projekt najmanj za neprekinjeno obdobje 12 mesecev. Več informacij za pridobitev sredstev pa najdete na povezavi mladi.

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in sicer v sklopu 8. prednostne osi

Delodajalci, ki so v register vpisani najmanj eno leto, lahko v projekt vključijo mlade do vključno 29 leta starosti. Toda, ti so morali biti prijavljeni v evidenci brezposlenih oseb in pridobili potrdilo o uspešnem zaključku udejstvovanja v projektnih aktivnostih s strani izbranega prijavitelja na Javnem razpisu za inovativne projekte.

Skupni znesek pomoči, ki se ga dodeli enemu podjetju, ne sme biti višji od 200.000 €.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za neprekinjen čas 12 mesecev za poln delovni čas (najmanj 40 ur na teden oziroma skladno z določbo o invalidnosti brezposlene osebe, vendar pri tem ne za manj kot 20 ur na teden), skupni znesek pomoči podjetju pa ne sme presegati 200.000 EUR!

Uredništvo