Za pripravljenost in 4 ure/teden 1.142 EUR BRUTO! Komu?

Vir: MŠŠ

Neverjetno! Na Masarykova 16 v Ljubljani je sedež, kjer svoje delo opravlja varuh športnikovih pravic. Svoje delo opravlja ob torkih od 10.00 do 14.00, ostale dni pa v skladu z dogovorom. Te dni je varuh namreč v t.i. pripravljenosti oz. se je z njim možno sestati kadarkoli v skladu s predhodnim dogovorom. Za svoje delo prejme mesečno nagrado v višini 1.142.307 EUR in povračilo za dejanske stroške dela, v kolikor slednji nastanejo (stroškov službenega potovanja v državi ali v tujini). Varuhu ministrstvo zagotavlja še telefon, opremljeno pisarno z računalnikom ter druga potrebna pisarniška sredstva in material za opravljanje njegovega dela.

Vlada RS je namreč aprila 2018 imenovala 1. varuha športnikovih pravic. Imanovala ga je za mandatno dobo petih let, oseba pa na podlagi razpisa morala uživati strokovni in moralni ugled ter podporo deležnikov v športu. Vlogo varuha so zaupali Rožletu Prezelju.

Varuh športnikovih pravic je pri svojem delu neodvisen in samostojen, materialna in finančna sredstva za njegovo delovanje pa zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v skladu s Pravilnikom o delovanju in financiranju varuha športnikovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17). Ta varuhu zagotavlja mesečno nagrado za opravljanje funkcije v višini 30 odstotkov osnovne plače, določene za 56. plačni razred (3.807,690 EUR BRUTO).

Rožle Prezelj ima sicer več kot deset let delovnih izkušenj na področju športa in je državni rekorder v skoku v višino in trikratni olimpijec. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik in študent doktorskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, je zapisano na mizs.gov.si.

Ste vedeli?

Uredništvo