Za STA in RTV SLO odgovarjala Jevšek in Petrijan, kandidata za murskosoboškega župana!

Foto:B.P.

Petrijan, ki se poleg aktualnega župana Jevška edini poteguje za županski stolček, že prejema prva vprašanja. Tokrat sta oba odgovarjala za STA (Slovenska tiskovna agencija), včeraj pa je prišlo do prvega neposrednega radijskega soočenja, ki ga je za RTV SLO (radio prvi) pripravila Lidija Kosi v Lendavi. Kako in na katera vprašanja sta odgovarjala, smo povzeli iz spletnega portala www.rtvslo.si.

Katere bodo prve tri naloge, ki se jih boste lotili, če boste izvoljeni za župana?

Aktualni župan Aleksander Jevšek, doktor znanosti s področja kriminalistike, je med prednostne projekte uvrstil dokončanje razvojnih projektov, kot sta soboško jezero in mestno središče, prenovo mestne infrastrukture, predvsem kanalizacije in cest, šport, kulturo in širitev severne obrtno-industrijske cone ter nove možnosti stanovanjske pozidave.

Bojan Petrijan, univerzitetni diplomirani ekonomist in inženir elektrotehnike se bo lotil reševanja visoke brezposelnosti z vzpostavljanjem proizvodnih zmogljivosti ter z zagonom malih in mikro podjetij, mlade bi v občini zadržal s celostno stanovanjsko politiko in raznimi drugimi “bonusi”, predčasno umrljivost in bivanje v (ne)varnem okolju pa bi reševal s širjenjem daljinskega ogrevanja in subvencijami za gospodinjstva.

Ali menite, da je razvoj v občini enakomeren oziroma denar približno enako razporejen, ali pa so nekatere četrti in krajevne skupnosti prikrajšane, npr. pri infrastrukturi? Kako se boste lotili urejanja te problematike, če menite, da je potrebno?

Jevšek je odgovoril, da naložbe izvajajo prednostno glede na dogovore in da pripravljajo nabor ukrepov, s katerimi bodo lahko mestne četrti in krajevne skupnosti samostojno upravljale določena investicijska sredstva.

Petrijan pove, da se primestne vasi ne razvijajo enakomerno niti nimajo enakega standarda vzdrževanja infrastrukture, zato, da je treba racionalizirati sedanje delo ter z odlično ekipo za črpanje evropskega in državnega denarja zagotoviti dodatna razvojna sredstva.

Ali ste pripravljeni izkoristiti možnost t. i. participativne demokracije, da preverite voljo občanov o nekaterih projektih na referendumih. Če da, za katere projekte, ki jih načrtujete v prihodnjem mandatu, bi bili to pripravljeni narediti, če ne, zakaj ne?

Glede preverjanja volje občanov Jevšek pojasnjuje, da vse pomembne projekte v občini gradijo “od spodaj navzgor”, pri sprejemanju strategije celostnih trajnostnih naložb, da so izvedli številne delavnice z zainteresiranimi skupinami prebivalstva in s tem omogočili soodločanje pri pripravi in izvedbi strategije. Princip participativne demokracije pa da v občini uporabljajo pri vsakoletni pripravi občinskega proračuna.

Petrijan preverjanje volje občanov na referendumih podpira, ker to “izgrajuje” zaupanje v mesto oz. občino. Podporo ljudi pa bi poiskal pri projektih, kot so recimo CERO (Center za obdelavo odpadkov), MAGNA oz. drugi, kjer bi proizvodnja bistveno odstopala od vizije trajnostnega in zelenega razvoja občine, a bi prinesla mnoga potrebna delovna mesta.

Uredništvo