Izvedba v prihodnjem letu

Tudi Mestna občina Murska Sobota je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter prejela pozitiven sklep o podpori projekta ureditve javne in skupne turistične infrastrukture na območju Soboško Jezero – Soboško jezero 2.

Projekt je bil pripravljen v sodelovanju z javnima zavodoma Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota in Razvojni center Murska Sobota.

V okviru projekta bo izvedena sistematična in celovita nadgradnja turistične točke ob Soboškem jezeru, z vlaganji v izgradnjo javne in skupne turistične infrastrukture. Vzpostavitvili bodo inovativno in unikatno razgledno površino na pontonskem pomolu, ureditvili brežino v smislu površin za počitek in spremljevalnega prireditvenega prostora, postavili bodo stalne elemente za počitek in nudenje sence obiskovalcem in solarne klopi, ki bodo omogočale polnjenje elektronskih naprav. Na polnilnih postajah za polnjenje steklenic in bidonov ter pitnikih s pitno vodo se bodo obiskovalci oskrbeli z vodo.

Postavili bodo tudi polnilne postaje za polnjenje električnih koles, uredili tematsko interpretacijsko točko za otroke na temo Soboškega jezera in njegovih naravnih habitatov s taktilnimi elementi oziroma elementi senzorne poti. S postavitvijo pametnih ekoloških elementov za osveščanje obiskovalcev, merjenje onesnaženosti zraka, zbiranje odpadkov in štetje obiskovalcev bodo obiskovalce spodbujali k ohranjanju čistega okolja, nabavili bodo tudi nekaj opreme za kulturne, kulinarične ter druge prireditve na območju Soboškega jezera.

Vzpostavitev nove javne in skupne turistične infrastrukture bo izvedena v navezavi na obstoječe (Expano) in nove turistične produkte ter dodatno turistično ponudbo in storitve ob Soboškem jezeru. Ocenjena vrednost projekta je 498.126,00 evrov z vključenim DDV, odobrena višina sofinanciranja je 326.640,00 evrov. Izvedba projekta je predvidena v letu 2024 z zaključkom najpozneje do konca junija 2025.

M.Z.