Zahteva za sklic izredne seje Mestne občine Murska Sobota

Svetniška skupina Modra lista Antona Štihca, Svetniška skupina SDS in ostali sopodpisniki (skupaj 10 svetnikov), so zbrali dovolj podpisov in so na včerajšnji redni seji (ta se je nadaljevala zaradi omejenega časa in posledično predčasno prekinjene četrtkove redne seje) vložili zahtevo za sklic izredne seje. Do sklica je prišlo zaradi dveh dokumentov, ki so ga predlagatelji prejeli od občanov in tudi od Mestnih četrti, razkrivajo pa previsoke cene odvajanja in čiščenja padavinskih kot tudi odpadnih vod.

Sprejeta diferencirana cena storitve “Pomoč družini na domu”

V začetku seje pa so svetniki obravnavali in sprejeli diferencirano ceno storitve “Pomoč družini na domu” za leto 2017. Ta po novem velja za dneve od ponedeljka do vključno sobote in znaša 16,18 EUR (za uporabnika 5,27 EUR) ter za nedeljo in praznike 17,83 EUR (za uporabnika 5,93 EUR). Novi ceni se bosta upoštevali za že opravljene storitve od 1.3.2017 naprej.

Dosedanji direktor Pomurskih lekarn Ivan Zajc ni dobil podpore za naslednji štiriletni mandat

Direktor Zajc za naslednji štiriletni mandat kljub močni podpori v Svetu zavoda ni dobil zadostne podpore svetnikov. Vse pripravljeno za tajno glasovanje je razkrilo pripravljeno režijo (dogovor) svetnikov iz pozicijskih vrst, napadalna retorika in osebno nasprotovanje podaji soglasja samega župana Jevška pa samo potrdilo večmesečne priprave in dogovore med strankama SD in SMC. Se bodo govorice, ki že krožijo glede pripravljenega kandidata iz vrst SMC uresničile in ali bo Svet zavoda Pomurskih lekarn klonil pričakovanim pritiskom neposredno iz “občinskega hrama”?

V nadaljevanju te točke so imenovali še nadomestnega člana v Svet javnega zavoda MIKK (imenovan je Matej Šavel) in RIS Dvorec Rakičan (imenovana je svetnica iz stranke SD Nives Canjko), v Svet vzgojno varstvenega – zavoda Vrtec M. Sobota imenovali predstavnike ustanovitelja (Cvetko VEREŠ, Danielo MÖREC in Renato KOS BERLAK) ter podali pozitivno mnenje k imenovanju ravnateljice Srednje zdravstvene šole M. Sobota.

Pod točko Pobude, mnenja, vprašanja vložena zahteva za sklic izredne seje

Anton Štihec, bivši župan Mestne občine Murska Sobota, je v imenu predlagateljev argumentiral razloge za sklic izredne seje. Temeljni cilj, ki ga predlagatelji zasledujejo, je znižati previsoko ceno za odvajanje in čiščenje padavinske vode (predlagajo 80% znižanje trenutno veljavne cene) Ta, da je najvišja med vsemi občinami v Sloveniji (op: zbranimi v tabeli). Predlog drugega sklepa pa se navezuje na ponovno obravnavo in znižanje cen za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Se bo tokrat zaradi bližajočih se volitev župan Jevšek končno postavil na stran svojih občank in občanov in prevetril “vedno strokovno” pripravljeno gradivo?

Uredništvo