Svetnice in svetniki so na 23. seji mestnega sveta v prvem branju obravnavali Predlog proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2022. Predlog v višini dobrih 34 milijonov evrov je zasnovan zelo ambiciozno, saj je kar 52% sredstev namenjeno za investicije. Sredstva za socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, kulturo, šport in druge programe znašajo okrog 27% proračuna.

 

Mestni svetnik Anton Slavic (sicer nekdanji župan, sedaj član Neodvisne stranke Pomurja) je predlagal, da se zaradi možnosti širše razprave in dialoga glasovanje o prvem branju proračuna umakne. Večina svetnikov se s tem ni strinjala, Slavic pa je zaradi nameravane odprodaje sejne dvorane, ki je predlagana v predlogu proračuna, protestno zapustil sejo.

V predlogu je za investicije namenjenih slabih 18 milijonov evrov, od katerih si obetajo 8 milijonov evropskih in državnih razvojnih sredstev. Po besedah župana Jevška so v letošnji proračun vključeni predvsem projekti trajnostne mobilnosti, v sklopu katerih bosta celovito prenovljeni Ulica arhitekta Novaka in Staneta Rozmana, ter začetek prenove Slomškove in Gregorčičeve ulice s tremi novimi krožišči, sanacije občinskih cest Krog – Satahovci ter Polana – Markišavci.

Glede prodaje sejne dvorane je Jevšek pojasnil, da so našli kupca za nekdanjo Srednjo ekonomsko šolo, ki bi naj na mestu ekonomske šole in sejne dvorane zgradil novo stavbo za potrebe Občinske uprave in Upravne enote Murska Sobota.

Za nujno potrebne energetske sanacije treh osnovnih šol (skoraj 2,5 milijona evrov) in zamenjavo kanalizacijskega kolektorja (1,1 milijon) na Slomškovi ulici bo po besedah Jevška potrebno dodatno zadolževanje.

Predlog proračuna je podprlo 16 od 26-ih svetnikov Mestnega sveta. Svetniki, ki predloga proračuna v prvem branju niso podprli, predlog ocenjujejo kot nerealen in na prihodkovni strani prenapihnjen.

Predvidoma v mesecu februarju bo sledila druga obravnava predloga proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2022.

 

M. Z.