Zakaj župan Jevšek dela uslugo direktorju podjetja BISOL, Urošu Mercu?

Vir:www.murska-sobota.si

Jutri bo Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na svoji redni seji odločal tudi o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za SOIC (Severno obrtno in industrijsko cono Murska Sobota) – fotonapetostna elektrarna v prvi obravnavi. Tako se uresničujejo naše napovedi, o katerih smo pisali v prispevku!

Namesto proizvodnje fotonapetostnih modulov in zaposlitev, fotonapetostna elektrarna na zazidljivih zemljiščih (na zemllji)!

Kaj žene župana Jevška, da je sprožil postopek, s katerim tlakuje pot direktorju podjetja Urošu Mercu, da le ta pride do gradbenega dovoljenja za vzpostavitev fotonapetostne elektrarne na tleh? O tem se sprašuje marsikdo. BISOL-u namreč ne gre slabo. Posel jim je stekel nad pričakovanji, utrdili so si tudi blagovno znamko, povečali tržne deleže na praktično vseh evropskih trgih. Proizvodnja fotonapetostnih modulov s pomočjo 200 zaposlenih je polno zasedena. Dela se v kar štirih izmenah in ustvarja cca. 3 MIO EUR dobička. Je v ozadju še en mož, direktor podjetja GEN-I, s katerim podjetje BISOL že sodeluje, fotovoltaika pa v tem podjetju postaja pomemben del energetskega trga?

V SOIC se je že vložilo mnogo potrebnega davkoplačevalskega denarja, vzpostavljena je potrebna komunalna infrastruktura kot pogoj za gradnjo in delovanje podjetij. Kot vemo, se je podjetje BISOL v letu 2010 odločilo, da ravno v Murski Soboti zgradi in zažene proizvodnjo fotonapetostnih modulov s cca. 750 zaposlenimi. Za cca. 5,1 hektarja zemljišča so odšteli cca. 1 MIO EUR in sicer za že komunalno urejeno parcelo. Ker se je trg subvencij v RS zaostril, Uroš Merc, direktor in ustanovitelj BISOL-a več ni videl ekonomske upravičenosti v naložbo, zato jo je v letu 2011 zaustavil.

MOMS je v obrazložitvi Odloka med drugim zapisala: “Investitor BISOL Group d.o.o. je izrazil namero, da bi na pripadajočih dveh parcelah želel umestiti fotonapetostno elektrarno s pripadajočo transformatorsko postajo in ostalo potrebno infrastrukturo. Veljavni prostorski akt sicer dopušča umeščanje fotonapetostne elektrarne na strehah proizvodnih objektov, ne pa tudi na terenu. Za pridobitev gradbenega dovoljenja za predviden namen je tako potrebna sprememba določb veljavnega prostorskega akta,”

Na četrtkovi seji imajo škarje in platno v rokah svetniki Mestne občine Murska Sobota. Bodo nerazumljivo potezo Jevška, na katero je že opozorilo vodstvo Gospodarske zbornice Pomurja zaustavili?

Uredništvo