foto: KKC Lendava

Svet zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava (KKC Lendava) je 13. decembra 2021 sprejel sklep o razrešitvi direktorja javnega zavoda KKC Lendava dr. Alberta Halásza pred potekom mandata, ker pri svojem delu ni ravnal po predpisih in splošnih aktih zavoda in je s svojim nevestnim ali neprimernim delom zavodu povzročil večjo škodo.

Nadzorni odbor Občine Lendava je 19. julija 2021 sprejel končno poročilo o opravljenem nadzoru, v katerem ugotavlja neupravičenost nakazila fizični osebi v zvezi z izgubljeno tožbo bivše predsednice Sveta zavoda, Silvije Hajdinjak Prendel (ravnateljice srednje šole).

Na podlagi poročila nadzornega organa je Občina Lendava kot ustanoviteljica sprožila revizijo poslovanja v KKC Lendava. Revizijsko poročilo zunanjega revizorja je 10. 11. 2021 potrdilo ugotovitve Nadzornega odbora z oceno, da je KKC Lendava s povrnitvijo sodne takse in pravdnih stroškov v zasebni tožbi bivše predsednice Sveta zavoda, nenamensko porabil javna sredstva.

Občinski svet Občine Lendava je na prošnjo Sveta zavoda z 10 glasovi soglasno potrdil sklep o nadaljevanju postopka razrešitve direktorja javnega zavoda KKC Lendava. Glasovanja so se vzdržali madžarski narodnostni poslanec in predsednik madžarske skupnosti Ferenc Horváth, Dejan Süč, Sven Sarjaš, Stanislav Gjerkeš in romska svetnica Nataša Horvat. Morda s tem podpirajo dejanja razrešenega direktorja? Odgovorite si sami.

M. Z.