Zaradi nesposobnosti vlade sedaj še podražitve v domovih za starejše!

Vir:Pixabay

Kot jara kača se vijejo opozorila, da sistem financiranja na področju zdravstvenih storitev potrebuje nujne reforme. Ko je že skoraj počilo v slovenskih bolnišnicah, ki so “bile bitko” z likvidnostjo in je država finančno luknjo “pokrpala” s kar 136 MIO EUR, sedaj o svojih težavah poročajo še domovi za starejše. Ti zaradi finančne podhranjenosti in po njihovem nizkih cen storitev, ki jim jih priznava ZZZS, že dvigujejo cene oskrbe. Vse na račun oskrbovanca (njegovih svojcev oz. v primeru nezmožnosti plačil le teh občin) seveda.

Ključna težava je dvig plač javnim uslužbencev brez zagotovitve potrebnih sredstev!

Ministri so morali pričakovati, da dolgoletne zamrznitve plač v javnem sektorju, zamrznitve napredovanj in izplačil delovne uspešnosti ter nižja izplačila višine regresa  ne bodo zdržale v času ugodnih makroekonomskih kazalcev. Kljub temu so zaspali, “delali po domače” in omogočili milijonske odlive sredstev brez sistemskih rešitev ter zagotovitve potrebnih prilivov na drugi strani. Ker se je zaradi ugodnih makroekonomskih gibanj (predvsem gospodarska rast na račun oživljanja gospodarstva) v državni proračun nateklo kar nekaj dodatnega denarja, za plače javnih uslužbencev, ki jih neposredno zagotavlja le ta ni težav. Te bodo še prišle, ko bo spet prišel cikel stagnacije gospodarske rasti. Tam, kjer pa te plače krije cena storitve (preko ZZZS), pa denarja zmanjkuje. Končno bitko z ZZZS bodo tako zaradi njihove nepremišljenosti “bili” domovi za starejše, slovenske bolnišnice pa bodo prav gotovo že v prvi polovici leta 2018 klicale po novem svežnju potrebnega denarja.

Grehe ministrice Kolarjeve ter vlade bo sedaj kaznovala Skupnost socialnih zavodov Slovenije, ki načrtuje tožbo proti ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)! So res izbrali pravi naslov?

Do težav oz. še večjih nepokritij cene oskrbe je prišlo izključno zaradi zvišanja plač zaposlenih (pretežno do 26. plačnega razreda), ter sprostitve napredovanj…Te pa ni povzročila ZZZS ampak resorni ministri skupaj z ministrom za javno upravo Koprivnikarjem. Ker pred sprostitvijo plač z ZZZS niso izračunali potrebnih cen, ki so potrebne za posamezne storitve (bolnice, domovi za starejše…), za izračune le teh pa niti nimajo izdelane metodologije za določanje cen, bo z vsakim naslednjim dnem samo še slabše. Dejstvo je, da na vse ostale elemente v strukturi cene domovi za starejše imajo vpliv (stroški ogrevanja, električne energije, prehrane, sanitetnega materiala, zdravil…), zato bi zaradi preteklih vlaganj morali “narediti” določene rezerve.

Kdo je torej povzročil težave, s katerimi se sedaj spopada vodstvo domov za starejše? ZZZS ali vlada? Ping pong, ki ga že kar nekaj časa igrata vlada in ZZZS, je spet udaril po najšibkejšem udeležencu, uporabniku. Pa naj še kdo omeni, da smo gospodarsko rast v RS uspešno vnovčili!

Uredništvo