Zdaj še interventni zakon za lubadarja?

Za interventnim zakonom zaradi pozebe, sedaj na Kmetijsko gozdarski zbornici (KGZS) predlagajo še interventni zakon zaradi lubadarja. Škoda, da je primerljiva z nastalo škodo ob letošnji pozebi (ki je večja, kot lanska), pravijo na KGZS in s tem “nakazujejo” pričakovana izplačila za nastalo škodo zadnjih dveh let v višini 15 MIO EUR (www.kgzs.si/GV/Aktualno.

Da Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano usklajuje predlog zakona oz. predlagane člene interventnega zakona, je že povedal predsednik zbornice Cvetko Zupančič, navaja vir časnika Dnevnik.

Je med ministrom Židanom in predsednikom KGZS prišlo že v naprej do dogovora zaradi bližajočih se državnozborskih volitev? Lahko bi sklepali glede na to, da se šele letos izplačuje odškodnina zaradi lanske pozebe (od ocenjene škode v višini 44 MIO EUR) v višini le 3.5 MIO EUR in, da bo z veliko verjetnostjo odškodnina zaradi letošnje pozebe in škode lubadarja v zadnjih dveh letih (op: v primeru, da bosta zakona sprejeta v DZ) izplačana šele v naslednjem letu (torej, po volitvah). KGZS sicer v včerajšnjem sporočilu za javnost govori še o zmanjšanju oz. odpisu davkov ter najemnin oškodovancem, najetju “reprogram” kreditov z ugodnejšo obrestno mero ipd.

Uredništvo