Zeleni vodik je svetilnik upanja za energetski prehod

Foto: zajem zaslona

Zeleni vodik se proizvaja z električno energijo iz obnovljivih virov. Da bi zagotovili zadostno proizvodnjo, se iščejo partnerske države z veliko zemlje, sonca in vetra. Celina s posebej velikim potencialom za “zeleno” energijo je Afrika.

Zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskave (BMBF) se zato osredotoča na strateška partnerstva z Zahodno in Južno Afriko. Od poletja leta 2020 financira projekt H2Atlas-Afrika z okoli 5,7 milijona evro.v, piše portal deutschland.de

Kateri so cilji projekta Atlas

Gre za zelo jasen, celovit načrt z najpomembnejšimi, najnujnejšimi gradniki za dokončanje energetskega prehoda. Pri tem so mednarodna partnerstva ključnega pomena za nadaljnje vzpostavljanje zelenega vodika in boj proti podnebnim spremembam. Ker Nemčija nima dovolj obnovljivih virov energije, da bi lahko proizvedla dovolj zelenega vodika, potrebnega za potrebe industrije, so za svoje partnerje izbrali države v podsaharski Afriki. Gre za območja z dovolj sonca in vetra za proizvodnjo vodika.

Do konca leta 2021 znana razpoložljive količine energije obnovljivih virov, vodnih virov, zemljišč, ki so na razpolago za proizvodnjo zelenega vodika…

Konec leta 2021 bo tisti, ko bodo analizirali razpoložljive obnovljive vire energije in vodne vire, zemljišča, ki so na voljo za proizvodnjo zelenega vodika, in druge ustrezne lokalne socialno-ekonomske razmere v skupno 31 državah podsaharske in zahodne Afrike . Atlas ima dva cilja. Najprej želi na interaktivni zemljevid zabeležiti izvedljive lokacije za izgradnjo infrastrukture za proizvodnjo zelenega vodika s potencialom za izvoz v Nemčijo. Drugič, projekt bo nato s pilotnimi projekti prikazal, kako je mogoče proizvodnjo zelenega vodika, njegov izvoz in distribucijo izvajati na ekonomsko učinkovit način.

Uredništvo