“Želimo živeti v samostojni in neodvisni Sloveniji”, tako Slovenke in Slovenci na današnji dan pred natanko 29 leti!

http:www.vlada.si
23. decembra 1990, so se volivci na plebiscitu odločili, da želijo živeti v samostojni in neodvisni Sloveniji. Izidi volitev so bili znani tri dni pozneje, torej 26.12. Slovenci nikoli nismo bili tako enotni, kot takrat, ko smo rekli odločen da samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji.
Od 93,2 odstotka udeleženih volivcev okoli 95 odstotkov odgovorilo pritrdilno
Energija in čas, ki sta takrat zagotovo doprinesla k takšni volilni udeležbi in izid volitev, ki je za nekatere bil zagotovo pozitivno za druge pa negativno presenečenje, je dal takrat slovenski skupščini jasno vedeti, da gre še samo za samostojno in enotno Slovenijo. Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter Deklaracijo o neodvisnosti je Slovenska skupščina na podlagi plebiscitarne odločitve za samostojno državo uzakonila 25. junija 1991. Dan pozneje, 26. junija, je bila suverena slovenska država slovesno razglašena, s čimer so se končala prizadevanja za njeno samostojnost.