Inšpektorica je bila zgolj izločena iz postopka in ji ne grozi nobena druga odgovornost za nezakonit odvzem

Sindikat kmetov Slovenije pozdravlja odločitev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki je kot drugostopenjski organ ugodilo pritožbi kmeta Rudija Možgana, ki mu je veterinarska inšpekcija v nezakonitem postopku novembra odvzela 24 glav govedi.

“Že ob odvzemu goveda smo opozorili na nezakonitost le-tega, čemur je sedaj pritrdilo tudi MKGP,” so zapisali predstavniki kmečkega sindikata. V obrazložitvi je bilo navedeno, da je uradna veterinarka v postopku zagrešila hude kršitve zakona o upravnem postopku pri pisanju zapisnika in pri vodenju postopka ter pri samem odvzemu živali s kmetije. V zapisniku inšpektorica sploh ni zapisala, v kakšnem stanju so v času odvzema bile živali.

Ministrstvo je zato odločbo o odvzemu odpravilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje območnega urada Inšpekcije RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Novem mestu, postopek pa bo izvedel drug uradni veterinar, saj je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin po izredni preverbi postopka odvzema živali že pred dnevi iz inšpekcijskega postopka izločila uradno veterinarko, ki je odvzem novembra odredila.

V Sindikatu pričakujejo, da bodo živali po hitrem postopku vrnjene rejcu, ki mu je bila že prizadejana nepopravljiva finančna in psihična škoda in odgovorne pozivajo, da za storjeno škodo kmetu in posledično celotni kmetijski panogi krivci za nastalo situacijo tudi kazensko odgovarjajo.

Da je bila inšpektorica zgolj izločena iz postopka in ji ne grozi nobena druga odgovornost za nezakonit odvzem, ki ga je izvedla, je namreč absurd.

“Potreben bo temeljit premislek o uvedbi dodatne odgovornosti, ki jo nosijo posamezniki, ki predstavljajo uradni organ, sicer se bojimo, da se bodo takšni nezakoniti odvzemi vrstili še naprej,” so še zapisali v sindikatu.

Golobova vlada bi kmetom odvzela še tisto, česar nimajo

Dogajanje na področju tako imenovane zaščite živali na podlagi spornega zakona, ki ga je sprejela vlada Roberta Goloba brez soglasja kmetijske in veterinarske stroke, je v decembru že večkrat komentiral bivši kmetijski minister Podgoršek, ki bo o aktualni problematiki na področju kmetijstva spregovoril tudi ta četrtek ob 17:00 uri v Gasilskem domu HRASTJE – MOTA. Na pogovornem omizju se mu bo pridružil evropski poslanec dr. Milan Zver.

M.Z.