Najustreznejša varianta daljnovoda Murska Sobota–Mačkovci

V zvezi s traso že postavljenega daljnovoda, ki je sicer pomemben del oskrbe prebivalstva in gospodarstva z električno energijo na Goričkem in prav tako pomemben za napajanje elektrificirane železniške proge Pragersko–Hodoš, je vlada RS na včerajšnji seji podprla predlog “varianta 3” kot najustreznejšo varianto daljnovoda med Mursko Soboto in Mačkovci.

Kot del pomembne energetske zanke Goričkega bo sprememba trase električnega daljnovoda vplivala na izboljšanje zanesljivosti in kakovosti elektroenergetske oskrbe regije, obenem pa bo imela izrazit vpliv na železniški promet na mednarodni železniški progi Pragersko–Hodoš. Na njej bi v primeru nedelovanja predmetnega daljnovoda morali izrazito omejiti moč električnega napajanja na železniškem odseku Murska Sobota–Hodoš, kar bi posledično lahko povzročilo izpad električnega toka na Goričkem.

“Z novo traso daljnovoda bo tako zagotovljen tudi predpisan odmik daljnovoda od obstoječega objekta v Puconcih, ki je trenutno v manjšem delu v varovalnem pasu daljnovoda, zgrajenega na podlagi Uredbe o  državnem lokacijskem načrtu (DLN),” so še zapisali v obrazložitvi. V zvezi s tem je bil namreč sprožen upravni spor, zaradi česar je upravno sodišče odpravilo odločbo soboške upravne enote o služnosti, prav tako pa je bilo v sodbi razveljavljeno delno gradbeno dovoljenje za odsek daljnovoda v problematičnem delu daljnovoda.

M.Z.