V kolikor bodo pogoji reje na gospodarstvu izpolnjeni, se bodo živali lahko ponovno namestile pri rejcu
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je danes stranki v inšpekcijskem postopku odvzema govedi na Kmetiji Možgan v bližini Leskovca pri Krškem vročila novo odločbo. Drugostopenjski organ je namreč po pritožbi stranke odločil, da se stranki ugodi ter se ustna odločba na zapisnik odpravi in zadeva vrne prvostopenjskemu organu v ponovno odločanje.

V ponovnem postopku odločanja je bilo ugotovljeno, da stranka nima zagotovljenih ustreznih mest za govedo nastanjeno izven objektov, ki bi nudila zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami, da mesto za krmljenje in napajanje živali ni urejeno na način, da se prepreči zadrževanje meteorne vode in prekomerno kopičenje iztrebkov živali, da nima zagotovljenega ločenega mesta s suhim in udobnim nastiljem za namestitev bolnih, poškodovanih in onemoglih živali ter da živalim ni zagotovljen stalen dostop do čiste vode za napajanje oziroma da jim mora biti napajanje omogočeno najmanj dvakrat dnevno.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je bila stranki izdana ureditvena odločba z rokom za izvedbo odrejenih ukrepov. V nadaljevanju bo inšpekcija UVHVVR izvedla ponovni pregled gospodarstva in preverila ali so bili odrejeni ukrepi upoštevani. V kolikor bodo pogoji reje na gospodarstvu izpolnjeni se bodo živali, ki so bile odvzete dne 14.11.2023, lahko ponovno namestile pri rejcu.

Več informacij o samem inšpekcijskem postopku bo Inšpekcija UVHVVR v izjavi za medije podala predvidoma ta petek, 19. januarja 2024.

Na novo odločbo so se odzvali številni kmetje, ki z zaskrbljenostjo ugotavljajo, da v kolikor ta primer postane praksa pri UVHVVR, jutri, ko je napovedano deževje, lahko odvzamejo živino pri večini kmetih, ki živalim poleg hleva nudijo izpust v naravo.

Glede postopkov v zvezi z inšpektorico, ki je vodila postopek, so kmetje naravnost zgroženi. Hude kršitve zakona bi v vsaki pravni državi sankcionirali. A ne pri nas. Kljub temu, da je veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic pri odvzemu krav s kmetije Možgan  zagrešila hude kršitve zakona o upravnem postopku, je dobila le opozorilo.

M.Z.