Na koncu je bil kandidat le eden

Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota se je na 10. redni seji dne, 19. 12. 2022 seznanil s predlogom in izjavo direktorja prim. asist. Daniela Grabarja o nameri, da se mu mandat skrajša, tako da traja do dne 31. 3. 2023.

Na prijavo za razpis direktorja, ki je bil odprt do 10. 1. 2023, so prispele tri vloge, pri
čemer so bile vse oddane pravočasno v roku za prijavo. Po pregledu vseh prijav kandidatov ter priložene dokumentacije je komisija ugotovila, da sta pogoje razpisa izpolnjevala dva prijavljena kandidata in sicer Roman Ladislav Radkai in Tomaž Gregorec, medtem ko Roman Markrab ni izpolnjeval pogojev zahtevane izobrazbe in zahtevanih delovnih izkušenj.

Na podlagi ugotovitve komisije sta bila kandidata, ki sta izpolnjevala pogoje, povabljena
na osebno predstavitev na sejo Sveta zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota dne, 23.
1. 2023. Svojo prijavo na razpis je dne, 20. 1. 2023 umaknil Tomaz Gregorec.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota je na svoji 11. seji, pod točko 4 sprejel
sklep, da se za mandatno dobo štirih let za direktorja javnega zdravstvenega zavoda
Splošne bolnišnice Murska Sobota imenuje Romana Ladislava Radkaia ter da se zaprosi ustanovitelja za soglasje k imenovanju direktorja.

M.Z.