Zoran Janković poln korupcijskih tveganj! Nepojasnjenih vsaj 208.000 EUR transakcij!

Foto: Demokracija

Županu Občine Ljubljana ni uspel večletni pravdni boj, oprati se poročila KPK (Komisija za preprečevanje korupcije), ki mu je našla nepojasnjenih za 208.000 EUR transakcij ki predstavljajo izrazita korupcijska tveganja.

KPK postopala zakonito in pravilno

Janković se je po večletnih sodnih postopkih znašel pred dokončno odločitvijo Vrhovnega sodišča, ki je zavrnilo revizijo sodbe upravnega sodišča. Slednja je namreč ugotovila, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pri ugotavljanju premoženjskega stanja ljubljanskega župana Zorana Jankovića postopala pravilno in zakonito. S tem je ljubljanski župan izkoristil vsa redna in izredna pravna sredstva, poročilo KPK pa je postalo pravno vzdržno in neizpodbitno.

Uredništvo