Včeraj je aktualni župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač v spremstvu žene Vlaste kot predstavnice njegove kandidature vložil zbrane podpise za ponovno župansko kandidaturo. Glavač uživa podporo kar štirih političnih strank.

 

Glavač je kot neodvisni kandidat za župana vložil 174 podpisov, ob tem pa so ga podprli še občinski odbori SDS, NSi, SLS in SD. Ob tej priložnosti je predstavil tudi ključne točke njegovega programa, ki je zasnovan na podlagi izkušenj s preteklih treh mandatov.

Med strateške projekte v prvi vrsti navaja Razvoj turističnega območja Rimska Čarda 2023-2027, za kar bodo najprej pridobili koncesijo, za tem investitorja, uredili vso potrebno dokumentacijo in projekt do leta 2027 tudi realizirali. Predvidena vrednost projekta v prvi fazi je 15 milijonov eurov, predvideno število zaposlenih po zaključku prve faze bo okoli 80, končni cilj projekta pa je dopolnitev turistične ponudbe pomurske regije.

Nova večnamenska dvorana

O projektu Večnamenske dvorane Moravske Toplice smo na našem portalu poročali konec marca tega leta. Projekt, katerega proračunska vrednost je ocenjena na 10 milijonov evrov, je pripravljen. V treh letih bodo s pomočjo evropskih in državnih sredstev zgradili dvorano, ki bo namenjena športu, kongresnemu turizmu in kulturi. Ob polni zmogljivosti bo dvorana lahko sprejela od 316 do 640 obiskovalcev, odvisno od športa in namena tekme oz. do 1.400 obiskovalcev, udeležencev kongresa ali kulturne prireditve. Dvorana bo energetsko varčna, pametna stavba grajena z maksimalnim upoštevanjem načel trajnostne gradnje.

Ureditev središča Moravskih Toplic je eden najpomembnejših projektov za občino Moravske Toplice, za katerega želijo, da bi postal reprezentativen prostor za celotno občino in za sama kraj Moravske Toplice, pa tudi regijo.

Projekt Suhi zadrževalnik Sebeborci in vzhodna soboška obvoznica je že v fazi izvedbe, ki bo ob s pomočjo državnih sredstev in v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota zaključen v štirih letih. Trenutno je v teku javni razpis za gradnjo krožišča v Bogojini, predvidena je še oprema ceste s kolesarsko stezo.

S pomočjo sofinancerskih sredstev EU in RS bodo nadaljevali z vzdrževanjem komunalne infrastrukture, cest in mostov, vodovodov in kanalizacije, dogradili manjkajoče kolesarske poti in izvajali obvezne javne službe.

Občina Moravske Toplice je v času Glavačevega županovanja postala ena najbolj družinam prijaznih občin, saj v zadnjem obdobju v obliki Pomoči za novorojence prispeva najvišji znesek. Poleg tega občina v obliki znižanega komunalnega prispevka že subvencionira novogradnje, nadaljevali bodo s štipendiranjem študentov, omogočali pomoč na domu in varstvo starejših, sofinancirali delovanje osemdesetih društev in poskrbeli za čim boljše materialne pogoje v šolah in vrtcih.

Na področju sodelovanja z okoliškimi občinami Glavač napoveduje krepitev regijskega povezovanja na področju turizma, športa in trajnostne mobilnosti, razširili bodo tudi področja tesnega regijskega sodelovanja in povezovanja.

M.Z.