Ideje in želje vseh bodo realizirali le z dogovarjanjem

Tokrat smo se pogovarjali z novim županom Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Andrejem Vrzelom

  1. Kaj vas je prepričalo, da ste se podali v lokalno politiko?

Za ta korak sem se odločil zato, ker vodenje občine v prejšnjem mandatu ni vodilo nikamor. Potrebni so drugačni pristopi in drugačne ideje. Predvsem v smislu povezovanja vseh deležnikov, ki so soudeleženi pri vodenju občine: občinski svet, župan in člani občinske uprave.

  1. Odločili ste se za nepoklicno opravljanje funkcije župana. Kako boste usklajevali službene obveznosti in županovanje?

Kot sem obljubil že pred volitvami, bom funkcijo župana opravljal nepoklicno. Potrebno bo veliko dogovarjanja. Velja pa moj slogan: »Kjer je volja, tam je pot!« Z delodajalcem smo sklenili dogovor, da v primeru neodložljivih obveznosti v vlogi župana lahko svoje službene obveznosti prilagajam. Ob sredah sem načeloma ves dan prisoten na občini, ostale dneve pa večino županskih obveznosti opravim v popoldanskem času.

  1. V Občini Sveti Jurij ob Ščavnici živi po podatkih zadnjega štetja 2.925 prebivalcev, občina pa obsega kar 27 naselij. Na kakšen način nameravate poskrbeti za čim bolj enakomeren razvoj?

Za to bodo morali poskrbeti člani občinskega sveta, ki pokrivajo svoje volilne enote. Od njih pričakujem pobude za razvoj vsake vasi. Moja vizija vodenja občine je 1 + 11. To pomeni, občino vodi župan skupaj s člani občinskega sveta, ki bodo poleg udeležbe na sejah morali postoriti še kaj več in nekako skrbeti za razvoj v svojih enotah.

Andrej Vrzel (foto: M.Z.)
  1. Funkcijo župana ste nastopili po težkem mandatu, ko je zaradi nesoglasij z bivšim županom odstopila večina občinskih svetnikov prejšnjega sklica. Kako vidite kot novoizvoljeni župan možnost sodelovanja z izvoljenimi svetniki? Ste morda oblikovali formalno koalicijo?

Kot sem odgovoril že v prejšnjih točkah, bomo pri vodenju občine sodelovali župan in vsi svetniki. Formalne koalicije ne bomo oblikovali. Menim pa, da smo se v preteklem mandatu naučili, da se je potrebno pogovarjati in dogovarjati ter vse težke odločitve sprejeti kar se da soglasno. To nam je na prvih dveh sejah uspelo in upam, da bomo s takšnim konstruktivnim delom nadaljevali.

  1. Na čelo občine ste prišli, ko so aktivnosti za nekatere projekte že potekale. Kako bo z gradnjo vrtca? Kdo izvaja čiščenje in vzdrževanje cest v zimskih razmerah?

Po nastopu funkcije župana sem se najprej seznanil s situacijo in ugotovil, da naša občina nima usklajenega statuta in vseh pripadajočih aktov z državno zakonodajo. Statut, ki je bil sprejet leta 1994, moramo uskladiti in potem bo odpravljena marsikatera ovira pri sprejemanju odločitev na občinski ravni.

Vrtec Sveti Jurij ob Ščavnici (foto: M.Z.)

Postopki za gradnjo vrtca se bodo nadaljevali tam, kjer so zaradi odstopa svetnikov obtičali. Veljavno gradbeno dovoljenje in zagotovljena sredstva iz državnega proračuna v višini preko en milijon evrov sta razlog, da bomo k izgradnji pristopili takoj po sprejetju proračuna za leto 2023, v katerem bomo zagotovili del sredstev za to investicijo.

Odstop občinskih svetnikov

Žal sedaj spremembe tega projekta niso več možne, gradnja pa bo zaradi rasti cen za občino tudi dražja. A pri tem projektu poti nazaj ni, čeprav bi si po pregledu dokumentacije tudi sam želel marsikatero spremembo.

Ker se župan in svetniki v prejšnjem mandatu glede gradnje vrtca niso uspeli uskladiti, bo to imelo za celotno občino negativne finančne posledice. A zame kot novega župana ravno to predstavlja velik izziv. Z dogovarjanjem in usklajevanjem se želim podobnim situacijam izogniti in na ta način občane tudi povezati.

Čiščenje in vzdrževanje občinskih cest izvaja Cestno podjetje Murska Sobota s podizvajalci.

  1. Za katere projekte se boste v tem mandatu kot župan še zavzemali?

V prvi vrsti za čimprejšnjo izgradnjo čistilne naprave v Biserjanah. Smo namreč ena redkih občin v Sloveniji, ki čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda še nima. Zgrajen je del kanalizacijskega omrežja, trenutno pa poteka oblikovanje projektne dokumentacije za izgradnjo preostanka omrežja in čistilne naprave. V postopku priprave je bila sprejeta odločitev o spremembi tehnologije čiščenja. Ker biološka čistilna naprava v našem primeru ne bi bila dovolj učinkovita, bo sedaj za območje središča občine zgrajena čistilna naprava po SBR metodi. Želim si, da dokumentacijo pripravimo čim prej in se prijavimo na razpis Ministrstva za okolje, saj pri izvedbi računamo tudi na finančno podporo države. Po ostalih naseljih občina čiščenje odpadnih voda zasebnim investitorjem subvencionira izgradnjo manjših bioloških čistilnih naprav, saj zaradi razpršenosti naselij priklop na osrednjo čistilno napravo ni rentabilen.

Želim si, da v letošnjem letu pristopimo k projektu PROSTOFER, v okviru katerega bi nabavili električni avtomobil za pomoč ostarelim po občini, ki bi jo izvajali prostovoljci. V sklopu tega bi na strehi občinske stavbe zgradili sončno elektrarno, kar bi močno pocenilo strošek ogrevanja in električne energije, obenem pa bi to bil vir energije za električno vozilo. Zaradi razgibanega terena in razpršenosti naselij je projekt za našo občino zelo primeren, saj bi na ta način ostarelim zelo olajšali življenje. Glede na to, da nam za socialno področje v občinskem proračunu ostane zelo malo denarja, je s tega vidika ta projekt tudi ena izmed učinkovitih in hkrati rentabilnih oblik pomoči našim občanom.

(foto: M.Z.)

V občini imamo 120 km cest, od tega 16 km še ni asfaltiranih. Želje občinskih svetnikov po ureditvi le-teh so zelo velike, a smo v občinskem proračunu s sredstvi omejeni. Želim si, da bi vsaj del cest lahko posodobili v sklopu izgradnje kolesarskih poti, za kar trenutno poteka oblikovanje projektne dokumentacije, izgradnjo pa sofinancira tudi država.

  1. Si za realizacijo zastavljenih projektov obetate kakšna evropska sredstva?

V kolikor bodo sami pogoji razpisov omogočali sofinanciranje naših projektov, zagotovo. Brez sredstev iz teh razpisov bomo težko uresničili projekte, h katerim bomo v tem mandatu pristopili.

  1. Se bodo zgodile kakšne spremembe v občinski upravi? Boste glede na to, da funkcijo župana opravljate nepoklicno, imenovali podžupana?

Zaenkrat o spremembah v občinski upravi ne razmišljam. V skladu z zakonom o lokalni samoupravi mora vsaka občina imeti vsaj enega podžupana. Torej je odgovor da. Kdo pa to bo in kdaj ga bom imenoval, pa še ne morem napovedati.

  1. Leto 2023 ste ob stoti obletnici rojstva rojaka dr. Vekoslava Grmiča razglasili za »Grmičevo leto«. Kakšne aktivnosti lahko pričakujemo in kolikšna finančna sredstva nameravate za realizacijo programa zagotoviti v občinskem proračunu?

V sklopu praznovanja stote obletnice rojstva našega rojaka dr. Vekoslava Grmiča je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici k sodelovanju povabila Mestno občino Maribor, saj je bil dr. Grmič tudi častni občan mesta Maribor. V organizacijskem odboru bi tako poleg obeh županov sodelovali še predsednik Kulturnega društva za zaščito naravne in kulturne dediščine Sveti Jurij ob Ščavnici Franc Čuš, sodelavec in poznavalec dela dr. Grmiča Srečko Reher in domači župnik Boštjan Ošlaj.

Kip škofa dr. Vekoslava Grmiča v Svetem Juriju ob Ščavnici (foto: M.Z)

V četrtek smo na Grmičevem večeru leto 2023 razglasili za Grmičevo leto in predstavili zbornik Vekoslav Grmič, škof pričevalec. 21. marca bomo položili spominsko cvetje na Grmičev grob, 26. marca pa bo v farni cerkvi spominska maša ob obletnici rojstva škofa dr. Grmiča. Srečko Riher za mesec oktober pripravlja izdajo Izbranih spisov škofa pro. dr. Vekoslava Grmiča, decembra pa sledi še izdaja Zbornika prispevkov, predstavljenih na znanstvenem simpoziju in zaključek Grmičevega leta. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici bo za izvedbo vseh aktivnosti v proračunu zagotovila 7.000 evrov.

(foto: homocumolat.com)
  1. Kako po opravljenih službenih obveznostih in vodenju občine »polnite baterije«? Kakšni so vaši hobiji?

Prostega časa bo ob redni službi in opravljanju funkcije župana bolj malo. Moj »bolj resen« hobi je gasilstvo, saj sem v društvu operativni gasilec in prvi posredovalec.

Gasilski dom Sveti Jurij ob Ščavnici (foto: M.Z.)

M.Z.