Bo za preteklo poslovanje kdo odgovarjal?

Na zadnji seji je soboški mestni svet Tatjani Buzeti potrdil soglasje k imenovanju za direktorico Javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan za obdobje štirih let, nadaljnje financiranje tega zavoda s strani mestne občine pa v tem trenutku še ni povsem dorečeno.

Točka o podaji soglasja k zadolževanju javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan za predfinanciranje dveh projektov v višini 560.000€ je bila namreč na podlagi razprav in polemik na odborih mestnega sveta umaknjena z dnevnega reda.

Mestni svetniki predlagajo razrešitev direktorja RIS-a Roberta Celeca

Finančna situacija v javnem zavodu je zaradi zapadlih in neporavnanih obveznosti iz naslova preteklih kreditov, ki naj bi se najemali tudi na način dvojnega financiranja nekaterih projektov, je zaskrbljujoča. V proračunu je sicer zagotovljenih 215.000€ za kritje zapadlih dveh kreditov, zadolženost javnega zavoda dne 1. 1. 2024 pa je znašala preko 862.000€.

(foto: murska-sobota.si)

Na seji mestnega seveda je v zvezi s preteklim poslovanjem RIS-a mestna svetnica Tamara Gradinski (SDS) dala pobudo, da naj se pripravi načrt sanacije javnega zavoda, iz katerega bo razvidno, zakaj in kako je kljub vsakokratnim pozitivnim bilancam prejšnjih let prišlo do nezmožnosti odplačevanja kreditov. Tamara Gradinski predlaga tudi pripravo poročila poglobljene preiskave po projektih, ki bo v dokazanih primerih oškodovanja podlaga za vlogo odškodninskih zahtevkov pri odgovornih osebah za povrnitev škode.

M. Z.