Na naše vprašanje se je odzval le Jožef Horvat

Pred osmimi dnevi smo na našem portalu poročali o situaciji v zvezi s Pomursko akademsko-znanstveno unijo (PAZU), ki je zaradi maščevanja aktualne vlade v nezavidljivem položaju. Ne glede na to, da je bil PAZU po dvajsetih letih delovanja na lokalnem nivoju v času prejšnje vlade ustanovljen z zakonom kot neposredni proračunski porabnik, je aktualna vlada dosegla, da je bil PAZU kot pravni subjekt izbrisan iz vseh registrov in v tem trenutku praktično ne obstaja.

Vlada udriha po Pomurju z vso silo

V zvezi s tem smo za mnenje poprosili pomurske poslance, od katerih se je na naša vprašanje odzval le poslanec NSI Jožef Horvat. Na vprašanje, kako ocenjuje dosedanje delo PAZU, nam je v odgovoru zapisal:

“Delovanje PAZU spremljam praktično od ustanovitve (november 2002). V Pomurju se je pred 20 leti na regionalni ravni oblikovalo Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (PAZU). Njegov namen pa je bil povezovanje posameznic in posameznikov v pomurski regiji, katerih akademsko in umetniško delo odločilno prispeva k razvoju regije. PAZU je bila torej ustanovljena z namenom, da pomurske doktorice in doktorje poveže med seboj in s Pomurjem.

PAZU ima danes okrog 190 rednih članov, to so pomurske doktorice in doktorji znanosti ter umetnice in umetniki z najvišjimi državnimi nagradami. Do sedaj je bilo izvedenih 20 znanstvenih konferenc z okrog 560 predavanji in izdanih 20 zbornikov s povzetki znanstvenih konferenc. PAZU izdaja znanstvene revije Anali PAZU, izdanih je bilo 15 številk strokovne revije Pomurska obzorja, v 12 sezonah je bilo posnetih 332 TV oddaj Po sledeh napredka. Člani PAZU so prispevali pomembne predloge projektov za Regionalni razvojni program 2021 – 2027. PAZU je izdala nekaj knjig, posebej pa sem ponosen na knjigo Pregled zgodovine Prekmurja, kjer sem pri financiranju izdaje tudi sam sodeloval. To je do sedaj najbolj celovita knjiga o Prekmurju, ki jo je uredil dr. Andrej Hozjan, v njej pa je 18 avtorjev predstavilo preteklost pokrajine od prazgodovine do konca 20. stoletja. Avtorji niso le zgodovinarji, zato ne gre zgolj za zgodovinski oris, temveč tudi za preglede literarne, verske, umetnostno – zgodovinske, arhitekturne, etnološke in antropološke ali ljudsko – kulturne preteklosti tako Prekmurja kot tudi Porabja.

Vse to in še veliko več je razlogov, da smo pomurski poslanci že leta 2008 v parlamentarno proceduro vložili predlog Zakona o PAZU. Takrat je žal zmanjkalo časa za sprejem zakona. V času prejšnje vlade, ko je bila tudi NSi koalicijska partnerica, smo predlog Zakona o PAZU spisali na novo in ga kot predlagatelji podpisali vsi pomurski poslanci. Zavedali smo se, da velika večina pomurskih doktorjev in doktoric znanosti živi in dela izven Pomurja. Ti trendi so, glede na razmere, razumljivi in jih je realno izjemno težko zaustavljati. Za nadaljnji razvoj Pomurja pa je zelo pomembno čim bolj zmanjšati negativne učinke, ki jih regija trpi zaradi odhoda vrhunskih strokovnjakov. Ena izmed možnosti je večja in bolj učinkovita medsebojna povezanost vseh pomurskih doktorjev znanosti in posledično tudi naša večja navezanost na domačo regijo, tako na profesionalni kakor tudi na osebni ravni. 

Zakon o PAZU je konkreten prispevek k družbi znanja s poudarkom na pomurski statistični regiji. Dejavnost PAZU je zelo pomemben komplement dejavnosti SAZU in v ničemer ne zmanjšuje nacionalnega pomena in poslanstva SAZU. Bilo mi je v čast, da sem lahko zakon predstavljal in zagovarjal na delovnih telesih Državnega sveta in Državnega zbora. Kot pomurskemu poslancu mi je v veliko zadovoljstvo, da je bil Zakon o PAZU 16. marca 2022 v Državnem zboru sprejet. Z zakonom o PAZU bo ustanoviteljica postala RS, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa bo izvrševala Vlada RS.

Toliko večje razočaranje za PAZU in Pomurje pa je prinesla aktualna vlada (ministrstvo pristojno za znanost), ki za zdaj zakona ne želi izvajati. Da je zmeda še večja, je zaradi vladnega nasprotovanja zakonu in nepripravljenosti za sodelovanje prišlo do izbrisa PAZU iz sodnega registra. Ta trenutek formalno PAZU po 20 letih ne obstaja. Naj dodam, da to ni bil ”politični” zakon, to je bil zakon za Pomurje in je trenutno dogajanje ponovni dokaz, da moramo Pomurci vložiti veliko več naporov v primerjavi z Ljubljančani, če želimo kaj doseči.”

Na naše vprašanje, ali si poslanci želijo, da se pomursko gospodarstvo s pomočjo znanstvenikov razvija primerljivo z ostalimi slovenskimi regijami, je Horvat zapisal:

“Veliko znanstvenih prispevkov članic in članov PAZU ima aplikativno vrednost v pomurskem gospodarstvu, ki je, mimogrede, Zakon o PAZU močno podprlo, kakor tudi v vseh podsistemih naše družbe. Posebej ponovno izpostavljam prav aplikativno vrednost delovanja PAZU. Slovenija je preveč centralizirana. Pomurje, kot ena najmanj razvitih regij, še najbolj čuti neskladen regionalni razvoj. zato so naše oči uprte v našega pomurskega ministra dr. Aleksandra Jevška, ki je pristojen za regionalni razvoj in to problematiko tudi zelo dobro pozna.”

Zmanjšanje sredstev Znanstvenemu in inovacijskemu središču Pomurje in izbris PAZU iz vseh registrov je Jožef Horvat komentiral z naslednjimi besedami:

“Imam občutek, da gre za maščevanje odločitvam prejšnje vlade in koalicije. Še veliko je takšnih primerov. Ker sem opozicijski poslanec, sedaj nimam veliko vpliva na to, da bi se zadeve postavile nazaj na pravo mesto, v korist Pomurja. Počakal bom, da se bodo nova ministrstva konsolidirala. Če ne bo pozitivnega odziva vlade, bom uporabil vsa demokratična sredstva, ki so poslancu na razpolago, za zaščito Zakona o PAZU in mnogih drugih ukrepov prejšnje vlade, ki so bili sprejeti za dobro Pomurk in Pomurcev.”

Glede na to, da od koalicijskih poslancev Vere Granfol, Tineta Novaka, Darka Krajnca in Sare Žibrat iz Gibanja Svoboda ter Damjana Zrima iz Socialnih demokratov v osmih dneh še nismo prejeli odgovora, ocenjujemo njihovo neodzivnost kot tiho podporo uničevanju Pomurja.

M.Z.