Kronologija izrekov in odprav glob je na prvi pogled sumljiva

Pod drobnogledom Inšpektorata RS za delo (IRSD) je v zadnjem obdobju med drugim tudi delodajalec Moda MI&LAN d.o.o., pri katerem je inšpektorat zaznal številne nepravilnosti.

Bo moral vplivni podjetnik pred sodišče?

Naše domneve so se potrdile. Inšpektorat za delo spremlja družbo že vse od leta 2013 in je od takrat opravil 34 inšpekcijskih nadzorov in v tem času ugotovil več kot 40 kršitev delovnopravne zakonodaje na področju delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu.

Zaradi ponavljajočih in vse bolj očitnih kršitev je Inšpektorat zoper vodstvo družbe, ki jo vodi Milan Mörec, na Policijo podal naznanilo kaznivega dejanja zaradi kršitve temeljnih pravic delavcev zaradi neizplačila dodatka za prehrano med delom, neizplačilo celotnega regresa za letni dopust, neizplačila marčevske plače, neizplačila prispevkov, odrejanje in neizplačila nadurnega dela ter neomogočanja izrabe letnega dopusta

Inšpektorat je delodajalcu v zadnjih treh letih sicer izdal za 5.500 evrov glob, ker delodajalec delavcem ni omogočil izrabe (preostanka) letnega dopusta, zaradi ugotovljenih kršitev v zvezi z neizplačilom (dela) regresa.

Ker delodajalec delavcem ni omogočil izrabe letnega dopusta je inšpektorat izdal prekrškovno odločbo z izrekom globe 4.500 evrov pravni osebi in 450 evrov odgovorni osebi, a ker je delodajalec naknadno le izplačal regres in s sklepom omogočil koriščenje dopusta je IRSD prekrškovno odločbo odpravil in jo nadomestil z novo prekrškovno odločbo z izrekom globe 1.500 evrov pravni osebi in opomina odgovorni osebi zaradi onemogočanja koriščenja letnega dopusta.

Prav tako je inšpektorat družbi izdal prekrškovno odločbo z izrekom globe 2.500 evrov pravni osebi in 600 evrov odgovorni osebi, ker delodajalec IRSD ni prijavil nezgode pri delu (odločba je pravnomočna). Med drugim je izdal tudi kar nekaj upravnih odločb, s katerimi je na primer delodajalcu odredil vročitev pravilnih obračunov plač, da mora prijaviti nezgodo pri delu, praktično usposobiti  delavce za delo z delovnim strojem za varno in zdravo delo ter zagotavljati varnost in zdravje delavcev.

IRSD sicer komentira le postopke, ki so že zaključeni oziroma postopke, pri katerih so bili delodajalci o svojih prekrških že obveščeni.

Zaposleni v podjetju po neuradnih a zanesljivih informacijah do danes še vedno niso dobili izplačane marčevske plače, kar je potrdila tudi sekretarka pomurske območne enote Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Zdenka Bobovec. V ponedeljek popoldan se je po besedah Bobovčeve sestala s tričlanskim izvršnim odborom sindikata podjetja, s katerim so se dogovorili za sklic zbora članov sindikata, v kolikor prihodnji teden plače ne bodo izplačane. Direktor Milan Mörec naj bi istega dne zaposlenim zagotovil, da bodo plače prejeli že ta oziroma najpozneje prihodnji teden.

Inšpektorat ugotavlja, da so kršitve pravic šivilj postale poslovni model, zato so se odločili za ovadbo.

Glede na opis izrekanja in odpravljanja glob so nekateri poznavalci delovnopravne zakonodaje mnenja, da bi v ozadju lahko bilo tudi podkupovanje inšpektorjev s strani Möreca, da se kot odgovorna oseba izogne večjim globam. Ministrstvo za delo, ki ga vodi Luka Mesec, bo zaradi objavljenih kršitev zahtevalo dodatna pojasnila inšpektorata.

M.Z.