Vlada RS je v zadnjih dveh letih namenila ogromno sredstev za razvoj in investicije v Pomurju. Največji prejemnik je Mestna Občina Murska Sobota.

V spodnji tabeli je le nekaj že izvedenih projektov, ki jih je Mestna Občina Murska Sobota že realizirala. Med drugim je urejena Slovenska ulica v samem mestnem jedru.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovodnega sistema B 36.223.349,00 € 31.12.2023
Prenova matične enote Doma starejših Rakičan 12.309.958,00 € 30.06.2023
Rekonstrukcija R2-441/1298 Murska Sobota–Gederovci
(Rankovci) od km 3,650 do km 10,900
9.513.798,34 € 19.12.2022
Ureditev negovalnega oddelka COVID-19 v Splošni Bolnišnici Murska Sobota 8.988.260,00 € december 2022
Telovadnica Srednje zdravstvene šole Murska Sobota 5.957.714,00 € 2021-2023
Prenova mestnega središča – 1. faza 5.551.665,00 € realizirano
Projekt Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center 4.724.766,00 € realizirano
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura 4.544.901,00 € 30.11.2023
Rekonstrukcija in dozidava stavbe Muralist za  Pokrajinski arhiv Maribor – Enota za Prekmurje 3.928.447,00 € v pripravi
Ureditev odseka za dializo v Splošni bolnišnici Murska Sobota 2.988.316,80 € december 2022
Urejanje kolesarskih povezav – 1. faza 2.960.524,00 € 2022
Obnova in razširitev internega oddelka v Splošni bolnišnici Murska Sobota 2.486.970,00 € 31.12.2022
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925,00 € 30.08.2023
Nakup AVK opreme za  sodišča 1.600.000,00 € realizirano
Soboško jezero – ureditev južnega dela 1.576.461,00 € realizirano
Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za Splošno bolnišnico Murska Sobota 1.398.413,00 € realizirano
Rekonstrukcija objekta Doma starejših občanov Rakičan v Murski Soboti za zagotavljanje začasnih namestitev 1.358.000,00 € december 2022
Severno obrtno industrijska cona – SOIC Murska Sobota – ureditev območja II. in delno III. Faze 1.351.283,57 €  31.12.2022
Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza 1.336.280,00 €  2023
Sanacija ravne strehe Ekonomske srednje šole Murska Sobota – reklamacija v času garancijske dobe z leasingodajalcem Monetic. 1.147.916,00 € 2021-2022
Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci 704.361,63 € 30.05.2025
Bivalne skupnosti za ranljive skupine 517.150,51 € realizirano
Sanacija kleti na Policijski postaji in PPP Murska Sobota 480.000,00 € realizirano
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 471.726,00 € 2020–2021
Sanacija fasade Policijske uprave Murska Sobota 433.000,00 € 21.10.2022
Dograditev učilnic na Osnovni šoli IV. Murska Sobota 393.000,00 € 2023
Rekonstrukcija kolesarske poti Murska Sobota – Rakičan – 1. faza 276.850,00 € v pripravi
Projekt Začuti UTRIP območja LAS Goričko 254.549,12 € 31.10.2022
Sanacija dotrajane električne inštalacije v sodni stavbi Murska Sobota 153.000,00 € 2021-2022
Energetska sanacija stavb Nacionalnega inštituta za Javno zdravje 150.770,71 € 1.12.2023
Okoljski kažipot po Goričkem 40.091,51 € 15.06.2023
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota – vzdrževanja in obnova v Občini Murska Sobota 27.188,00 € realizirano
Prenova fasadnih elementov na Kantorjevi hiši 11.914,00 € 2021-2022
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256,00 € 30.09.2023
Projekt Nouvi zakon v sodobni prekmurščini 6.500,00 € 2021
Dom starejših Murska Sobota – koncesija za 120 postelj 31.12.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023
SKUPAJ 115.508.305,19 €

 

Do danes je med drugim realizirana Obnova mestnega središča v 1. fazi, za katero je bilo po podatkih Mestne občine Murska Sobota namenjenih 5.317.847,00 evrov, skupni znesek sredstev za že realizirane projekte pa znaša slabih 16 milijonov evrov.

Za podporo se je Vladi RS pod vodstvom Janeza Janše zahvalil tudi murskosoboški župan Aleksander Jevšek.

Za v bodoče je vlada potrdila sofinanciranje še za ostale projekte v zgornji tabeli v skupni vrednosti slabih 100 milijonov, ki bodo realizirani v letos in v prihodnjem letu. Župan Jevšek je v zvezi s tem dejal:

 

foto: T. Ž.

Danes se v mestnem središču z občani Murske Sobote srečuje poslanska kandidatka Slovenske demokratske stranke Andreja Prettner, ki se veseli vladne podpore razvoju Murske Sobote. Osebno je kot predsednica Sveta zavoda Doma Starejših Rakičan seznanjena s tem, da je Vlada RS potrdila sofinanciranje Rekonstrukcije doma starejših Rakičan in del stroškov za prehodno bivanje oskrbovancev. Z Andrejo smo na našem portalu že objavili pogovor, v katerem je obširneje predstavila svoj pogled na dogajanje v Murski Soboti in na podlagi lastnih izkušenj na poti k razvoju Murske Sobote napovedala sodelovanje in dialog.

 

M. Z.