Nesoglasja v občinskem svetu se vlečejo že cel mandat

V Občini Sveti Jurij ob Ščavnici od dvajsetega julija tega leta Občinski svet ni sklepčen, zato občina od takrat naprej ne deluje, kot bi morala. Takrat je zaradi nesoglasij z županom Antonom Slano odstopilo šest od enajstih občinskih svetnikov. O tem smo na našem portalu že pisali.

Odstop občinskih svetnikov

Do zapletov je prihajalo v času celega mandata, počilo pa je ob odločanju o gradnji vrtca. Kljub temu, da so za vrtec ob sofinanciranju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bila zagotovljena ostala potrebna finančna sredstva, do gradnje vrtca še vedno ni prišlo.

Vrednost prvotne variante rekonstrukcije obstoječe stavbe z normativom prilagojenimi in opremljenimi igralnicami, posodobljeno kuhinjo ter urejenim velikim zunanjim igriščem in parkiriščem, bi znašala slaba 2 milijona evrov. Župan Anton Slana pa naj bi želel izsiliti izgradnjo po drugi varianti, kjer bi izgradnja sicer večje stavbe brez notranje opreme, brez opreme kuhinje in zunanjega igrišča, stala krepko čez 3,5 milijone evrov, za kar naj bi po mnenju svetnikov, ki so julija odstopili, bil potreben dodatni kredit v višini enega milijona evrov in dodatna sredstva iz proračuna.

Županu so svetniki že pred svojim odstopom očitali arogonco, negospodarno ravnanje z občinskim premoženjem, neizvajanje sklepov občinskega sveta, prepočasno ali sploh neizvajanje investicij iz Načrta razvojnih programov (NRP) in podobno. “Fekalna kanalizacija in rastlinska čistilna naprava Biserjane ni bila zgrajena kljub temu, da so za ta projekt v proračunu že več let zagotovljena finančna sredstva v višini 340.500 evrov. Za kanalizacijo so v proračunu prav tako že več let zagotovljena finančna sredstva v višini 205.000 evrov, od tega je bilo vloženega nekaj malega v kanalizacijo na Spodnji Jamni, ostalih projektov župan ne izvaja,” trdijo svetniki.

Slana naj bi tudi namerno preprečil rekonstrukcijo državne ceste skozi vas BOLEHNEČICI in ŽIHLAVA, saj naj bi skozi cel mandat pomikal za eno leto naprej predvideno izgradnjo pločnika s kolesarsko potjo in javno razsvetljavo skozi vas Bolehnečici s predvidenimi sredstvi 2 x po 444.000 evrov, sedaj pa do realizacije sploh ni prišlo.

Očitajo mu tudi neučinkovitost in namerno oviranje priprave dokumentacije za izgradnjo kolesarskih poti, za katere je bilo mogoče dobiti sofinanciranje iz državnega proračuna. Prav tako ni bila realizirana izgradnja ceste Čakova – Blaguš, za katero je vrednost izgradnje v letu 2019 znašala manj kot 200.000 evrov, sedaj pa je cena narasla na 335.000 evrov. Prav tako mu očitajo zanemarjanje vzdrževanja občinskih cest, za kar so v proračunu zagotovljena finančna sredstva.

Po besedah bivših svetnikov naj bi večina objektov v občinski lasti bila močno zanemarjena in slabo vzdrževana. Projekt izgradnje štiripasovnega omrežja v nekaterih sosednjih občinah že poteka, ponekod je tudi že končan. V Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je projekt zastal.

Anton Slana se poteguje za četrti mandat, pod njegovim vodstvom pa je občina po besedah bivših svetnikov padla na 192. mesto po merjenju razvitosti občin. Poleg Slane na letošnjih lokalnih volitvah za župana kandidirata še Janez Kosi in dr. Andrej Vrzel. Kosi je bil v tem mandatu občinski svetnik, Vrzel pa v preteklosti predsednik nadzornega odbora. Bo kateremu izmed kandidatov uspelo vzpostaviti dialog in občino premakniti z mrtve točke?

M.Z.