Zakaj upad števila prebivalcev?

V času, ko se odločamo o tem, kdo bo vodil lokalno skupnost v naslednjem štiriletnem obdobju, primerjamo dogajanje v posameznih občinah v zadnjem obdobju. Primerjali smo nekatere kazalnike za večje občine ob trasi pomurske avtoceste in prišli do ugotovitev, da edino mestno občino v Pomurju, Mestno občino Murska Sobota, po kazalnikih števila prebivalstva in izrabi geotermalne energije prehitevata po številu prebivalcev sicer manjši občini Lendava in Beltinci.

Na portalu Statističnega urada RS smo pregledali podatke o številu prebivalstva dne 1. januarja za zadnja tri leta in primerjali trend gibanja števila prebivalstva v Občini Beltinci in Mestni občini Murska Sobota.

Občina 2020 2021 2022
Občina Beltinci 8.044 8.110 8.116
Mestna občina Murska  Sobota 18.758 18.622 18.543

 

Podatki kažejo, da Občina Beltinci v zadnjih treh letih beleži porast števila prebivalcev v povprečju za 0,88%, Mestna občina Murska Sobota pa v zadnjih treh letih beleži upad prebivalstva v povprečju za 1,15%.

V času energetske krize se vse bolj poudarja pomen izkoriščanja geotermalne energije. Na včerajšnji tiskovni konferenci v Beltincih, kjer je bilo govora o izrabi geotermalne energije v Pomurju, smo bili seznanjeni, da na območju Mestne občine Murska Sobota v tem trenutku obstajajo štiri vrtine za izrabo geotermalne energije, ki so praktično neizkoriščene.

V Čentibi gradijo prvo geotermično elektrarno v Sloveniji (foto: J.M.)

Na območju Občine Lendava so pri koriščenju geotermalne energije učinkovitejši. Poleg koriščenja geotermalne energije za potrebe turizma in za ogrevanje 600 stanovanj ter nekaterih javnih stavb so trenutno v fazi izgradnje pilotne geotermične elektrarne, ki bo z obratovanjem pričela prihodnje leto. Gre za prvo tovrstno elektrarno v Sloveniji, ki bo distribuirala približno 80.000 MWh električne energije in 620.000 MWh toplotne energije na leto.

(foto: T.G.)

Po besedah Janeza Magyara, ki je kot župan Občine Lendava leta 2021 vlagal velike napore v pridobitev dokumentacije in ustreznih analiz geotermalnih danosti na območju Občine Lendava, izgradnja pilotne geotermične elektrarne predstavlja novo razvojno pot, ki bo vodila do novih razvojnih možnosti Lendave na gospodarske, okoljevarstvenem in turističnem področju. Učinki tovrstnih projektov se bodo v pozitivnem smislu odražali v kvaliteti bivanja občanov in v denarnicah slehernega prebivalca Občine Lendava.

(foto:beltinci.si)

Glede koriščenja geotermalne energije v Občini Beltinci nam je tamkajšnji župan Marko Virag povedal, da na območju Občine Beltinci obstaja vrtina, katere lastnik pa ni občina. Trenutno so v fazi pridobivanja podatkov o vrtini, ki so se zaradi propada gospodarskih družb, ki so bile lastniki vrtine, nekje izgubili. Po neuradnih informacijah bi lahko geotermalno energijo v Občini Beltinci uporabljali predvsem za ogrevanje rastlinjakov in stanovanjskih, poslovnih in manjših gospodarskih objektov. Vrtina se namreč nahaja v bližini Obrtno-industrijske cone Beltinci.

Zakaj v Murski Soboti še ni ogrevanja z geotermalno energijo

(foto: FB)

V predvolilnih soočenjih za župana Mestne občine Murska Sobota sta se oba kandidata, Damjan Anželj (SD) in Andrej Mešič (SDS) o dotični problematiki dokaj jasno opredelila. Damjan Anželj kot zagovornik in sodelavec ekipe Aleksandra Jevška v zadnjih osmih letih v padanju števila prebivalstva ne vidi prevelikega problema, za opuščanje izrabe geotermalne energije pa ne prevzema odgovornosti, saj pri tem, čeprav je bil eden tesnejših Jevškovih sodelavcev, naj ne bi imel nič.

Andrej Mešič se kot mestni svetnik v zadnjih dvanajstih letih z zanemarjanjem geotermalnih danosti nikoli ni strinjal, padanje števila prebivalstva v Mestni občini pa ocenjuje kot relevanten pokazatelj padanja kvalitete bivanja v edini pomurski mestni občini. Občani in občanke si želijo živeti v prijetnem okolju, v katerem imajo možnosti razvijanja lastnih potencialov in s tem prispevati razvoju lokalne skupnosti. Občina je dolžna zagotavljati ugodne pogoje za kvaliteto bivanja.

Trend gibanja števila prebivalstva in koriščenje obnovljivih virov sta gotova dva izmed pomembnejših pokazateljev rasti kakovosti bivanja v posamezni občini. Običajno sta med seboj tudi soodvisna, saj z dvigom kakovosti bivanja v posamezni občini raste tudi število prebivalcev. Je morda Mestna občina Murska Sobota v zadnjih letih zaspala?

M.Z.