Murskosoboški Expano, kaj so vam zamolčali oziroma, kaj niso hoteli, da izveste (drugi del)

Paviljon Expo v Murski soboti v hali podjetja Frbejzar d.o.o. še preden je objavljen razpis MGRT

Murskosoboški Expo (danes Expano) oz. Vrata v Pomurje je murskosoboška oblast s točno določenim razlogom razbila na dva projekta. Na projekt Expano in projekt Soboško jezero-južni del. Vse s točno določenim razlogom. Prvi je, da javnost hitro pozabi, da je za vzpostavitev potrebnih 0.5 MIO EUR (prva izjava župana Jevška) in ne 6.2 MIO EUR (toliko stroški znašajo do danes) ter drugi, da je projekt finančno vzdržen (o tem smo že pisali na povezavi https://pomurske-novice.si/murskosoboski-expano-kaj-so-vam-zamolcali-oziroma-kaj-ni-dobro-da-veste-prvi-del/).

Danes razkrivamo, kje so se znašli pripeljani razstavljeni elementi objekta Expo iz Milana (pozor, že v letu 2016 je murskosoboška oblast vedela, da leseni deli niso uporabljivi za ponovno montažo) in, da za izbiro izvajalca skladiščenja delov predhodno ni izvedeno javno naročilo ZJN-3 (Zakon o javnem naročanju) ne s strani ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ne s strani murskosoboške občine

Piše se 14.3.2016. Paviljon Expo je že v Murski Soboti (pozor pred tem: 14.1. 2016 ima Jevšek ustna zagotovila, da ga dobi Občina Murska Sobota na podlagi sklepa vlade, ker naj bi imela najbolje pripravljen program; sledi presenečenje: 25.2.2016 Agencija Spirit zaradi pritiskov drugih občin sporoči, da bo izvedla javni razpis). Komisija pod okriljem MGRT odpre prispele vloge šele 15.3.2016 in sporoči, da bo v roku dveh tednov znana izbrana občina.

27.7.2016 (pozor: Vlada RS se odloči in izmed pet prijavljenih občin izbere Občino Murska Sobota šele po dobrih štirih mesecih od odprtja vlog). Več na https://www.delo.si/novice/slovenija/expo-paviljon-vendarle-v-mursko-soboto.html

29.7.2016 Izjava dneva: » Projekt je s svojo vsebino in načrti za v prihodnje najbolj prepričal komisijo na javnem razpisu«. Več ob simboličnem prevzetju objekta, ki sta se ga udeležila minister za gospodarstvo Počivalšek in sam predsednik Vlade RS Miro Cerar na povezavi https://www.murska-sobota.si/novice/mestna-ob%C4%8Dina-murska-sobota-dobila-v-upravljanje-paviljon-expo

20.2.2018 Expano je že pod streho. Denar se še vedno steka na račun podjetja Frbejzar d.o.o.           Do danes iz občinskega proračuna MOMS (Mestna občina Murska Sobota) samo za skladiščenje lesenih elementov in ostalih delov že kar 52.103 EUR iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa kar 134.659 MIO EUR, smo takrat poročali na našem portalu. Več na povezavi: https://pomurske-novice.si/zakaj-za-skladiscenje-lesenih-elementov-sten-mega-murskosoboskega-projekta-expano-se-vedno-odteka-denar-v-podjetje-frbejzar-d-o-o/

12.4.2019 Expano je uradno odprt. Poleg župana Jevška je slavnostni govornik Dejan Židan, predsednik DZ in po vsej verjetnosti ključni možakar, ki je lobiral za »prihod« Expa v Mursko Soboto.

Ugotovitev 1: Razpis agencije Spirit (spada pod okrilje MGRT) se izvede po tem, ko Jevšek že pove, da ima ustno zagotovilo, da slednji prihaja v Mursko Soboto (na podlagi sklepa Vlade RS). Odpiranje vlog se “zgodi” po tem, ko je paviljon že v skladišču v Murski Soboti, odločitev o izbiri je znana šele v mesecu juliju!

Ugotovitev 2: MGRT in tudi MOMS glede izbire podjetja za skladiščenje elementov objekta kršita zavezo iz ZJN-3, saj nista izvedla javnega naročila.

Ugotovitev 3: Do danes je podjetje Frbejzar d.o.o. od MGRT prejelo 145.883,59 EUR in od MOMS 86.143,26 EUR (vse za skladiščenje razstavljenih elementov objekta Expo in po neuradnih, vendar precej zanesljivih virov tudi za prevoz objekta iz Milana v MS). Mesečna nakazila iz proračuna tako MGRT kot tudi MOMS še prihajajo na račun podjetja in sicer v višini 1073 EUR/mesec (za mesec april 2.146 EUR).

Ugotovitev 4: Občina in MGRT sta že v prvih mesecih 2016 vedela, da leseni deli iz objekta Expo več niso uporabljivi. Kljub temu za slednje še vedno plačujeta iz proračuna.

Ugotovitev 5: (iz zanesljivih virov, podatek hranimo v uredništvu) Del neuporabljenih elementov se nahaja tudi pri društvu Aeroklub Murska Sobota. Iz Erarja je namreč viden bistven porast dotacij društvu iz proračuna Murska Sobota (v letu 2016 10.000 EUR, 2017 15.000 EUR, 2018 26.550 EUR in 2019 25.000 EUR).

Danes teden bomo razkrili manever delitve projekta Vrata v Pomurje na projekt “Expano” in Soboško jezero-ureditev južnega dela. Cilj 1: “Prenos stroškov iz projekta Expano na projekt Soboško jezero-južni del” Cilj 2:Prikazati projekt kot finančno vzdržen oz. zaobiti dejstvo, da projekt posluje negativno!”

Uredništvo