Brezplačno začetno parkiranje v času 30 minut tudi v CONI II

Soboški mestni svetniki bodo na jutrišnji seji obravnavali predlog sklepa o spremembah cen parkirnin, drugih taks in parkirnih con ter pripadajočih območij na območju Mestne občine Murska Sobota.

Pozor, od danes naprej boste parkiranje plačali

Sklep vsebuje spremembo, ki bo brezplačno začetno parkiranje v času 30 minut omogočil tudi v CONI II z ustrezno označitvijo začetka časa parkiranja.

Spremembe se obetajo tudi v CONI III, kjer bo ceno letne dovolilnice, ki se uporablja na območju Severno obrtne industrijske cone (SOIC) in je v znižani višini 35,00 eur za neposredne uporabnike parkirnih mest lahko pridobil tudi delodajalec oziroma pravna
oseba, kjer so uporabniki parkirnih mest zaposleni.

V grafičnih prikazih CONE I, CONE II in CONE III se območje »Kopitarjeva ulica (1/2 parkirnih prostorov)« prestavi iz CONE II v CONO III.

Dopolnitve in spremembe parkirnega režima se bodo v primeru potrditve na četrtkovi seji začele uporabljati s 1. novembra 2023.

Ker predlogi sprememb uživajo podporo koalicijskih (SD in Svoboda) in večine opozicijskih svetnikov, bo predlog sprememb po vsej verjetnosti sprejet.

M.Z.