Župan obtožuje svetnike

V sredo, 20. julija, je odstopilo šest članov občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, kar predstavlja večino članov in pomeni, da od tega datuma do konstituiranja novega občinskega sveta delovanje občinskega sveta ni mogoče. O tem smo na našem portalu poročali v spodnjem prispevku.

Odstop občinskih svetnikov

 

Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici Anton Slana je sklical novinarsko konferenco in svetnike obtožil bojkota sej in na njihova pleča preložil posledice, ki jih bodo nosili občani.

Na obtožbe so se odzvali svetniki v odstopu in v letaku, ki so ga poslali gospodinjstvom v občini zapisali:

Spoštovane občanke in občani,
želimo vam pojasniti zakaj smo se odločili odstopiti z mesta občinskih svetnikov občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Izgradnja vrtca ni edini razlog za naš odstop.
RAZLOGI ODSTOPA SO:
1. Projekt izgradnje vrtca se je prvič pojavil v proračunu že leta 2004. Projekti, kot so izgradnja nefunkcionalne mrliške vežice in kulturnega doma, so bile prednostne investicije župana Antona Slane. Posledice napačnih odločitev in zadolževanja čuti občina še danes. V mandatnem obdobju 2014 – 2018 je bila izdelana časovnica aktivnosti izgradnje prizidka vrtca, ki je bila usklajena med občino Sveti Jurij ob Ščavnici in vodstvom šole in je predvidevala vselitev v prizidek vrtca do konca leta 2019. Župan Anton Slana je leta 2019 zavrgel vse pripravljene projekte. Naša svetniška skupina je opozarjala na to, da se bo zaradi novih projektov gradnja vrtca zavlekla za 3 do 4 leta. Izpostavili smo, da se bo zaradi tega podražila gradnja (dvakratna cena prve variante), kakor tudi višina ekonomske cene vrtca, kar bi finančno močno obremenilo starše.
Občinski svet je že leta 2021 potrdil izgradnjo vrtca po županovem predlogu. V mesecu januarju 2022 je občinski svet sprejel proračun in zagotovil sredstva za izgradnjo vrtca, po predlogu župana, v višini 2.5 MIO evrov (od tega 1.5 MIO evrov državnih sredstev in 1 MIO evrov zadolževanja). Župan Anton Slana ponovno izsiljuje občinski svet za sprejem dodatnega zadolževanja v višini 500.000 evrov. Ob tem župan ne želi izdati podatka o ocenjeni vrednosti celotnega projekta izgradnje vrtca.
2. V občinskem proračunu smo zagotovili sredstva za izgradnjo občinske kanalizacije v višini 205.000 evrov in sredstva za izgradnjo čistilne naprave v Biserjanah v višini 340.500 evrov. Projekti se ne izvajajo.
V občinskem proračunu so zagotovljena sredstva za občinske ceste in kolesarske poti v višini 957.000 evrov. Izgradnja sprejetih cest Čakova-Senčar, Jamna-Peršak, Moravci-Zagorci, Sovjak Rebro in veliko obnov manjših odsekov ter komunalnih ureditev cest, se ne izvaja. Zaradi večletnega županovega zavlačevanja izgradnje ceste Čakova–Blaguš (Vok) se je vrednost povečala iz 190.000 evrov na 330.359 evrov, za dokončno poplačilo tega zneska župan s kreditom zadolžuje občino za dodatnih 202.000 evrov!

RAZLOGI ZA ODSTOP SKUPINE SVETNIKOV SO PREDVSEM:
Aroganca župana Antona Slane, nespoštljivo obnašanje do članov občinskega sveta,
zavračanje predlogov, nespoštovanje predpisov, nedopustni pritiski na člane občinskega
sveta, negospodarna poraba davkoplačevalskega denarja, neizvajanje sklepov občinskega
sveta, prepočasno izvajanje sprejetih investicij, širjenje neresničnih in zavajajočih informacij, nepotrebno zadolževanje občine, neupoštevanje sprejetih predlogov občinskega sveta, župan letno spreminja načrte razvoja občine in deli občane in občinske svetnike na več in manj vredne.
Lahko dodamo še razklanost med občani, ki jo je povzročila hujskaška županova politika, ki je ob pomembnih razvojnih vprašanjih z vsemi sredstvi zagovarjala eno samo (županovo) resnico (hujskaški »mitingi resnice« v vaških domovih z namenom diskreditiranja svetnikov), odsotnost vsakega demokratičnega dialoga s svetniki, manipulacije in medijska zavajanja, aroganca do drugače mislečih itd.

V predvolilnem letaku je župan poudaril nove razvojne čase in predvsem opozoril na problematiko odhajanja mladih iz občine. Ob izteku mandata, so rezultati katastrofalni:
– nobene stanovanjske politike,
– propadel projekt industrijske cone (mladi bi imeli možnost nadaljevati svojo kariero v naši
občini),
– ustavljen projekt Rune (zagotavljal bi širokopasovno povezavo po vsej občini in mladim
omogočal tudi delo od doma),
– načrtno ustavljen projekt izgradnje ceste in kolesarske poti Žihlava-Bolehnečici,
– ignorantski odnos do projekta kolesarskih poti, ki ga financira država,
– popolna nesposobnost pri vodenju projekta kanalizacije in čiščenja odplak (čistilna naprava Biserjane),
– nobenih razvojnih planov, ki bi pomenili preboj v razvitosti kraja,
– ukinitev občinske blagajne,
– načrtno nesodelovanje s podjetjem GMW, ki skrbi za pluženje in čiščenje cest,
– neuspešno pogajanje za odškodnino za rodovitno prst iz naslova izgradnje avtoceste.
Ob vsem naštetem se moramo vprašati kje mladi vidijo perspektivo za življenje in kariero v naši občini? Odgovor pokaže porazna demografska slika. Ob trmastem vztrajanju in oklepanju oblasti so v 16-letni vladavini aktualnega župana odločitve pripeljale občino na začelje razvitost občin v državi (194. mesto med 212 občinami).
V vseh 16 letih županovanja Antona Slane smo imeli občinski svetniki, ki se nismo podredili in smo hoteli za našo občino napredek in razvoj, veliko zgoraj naštetih težav. Čas je, da izberemo občinsko vodstvo, ki bo povezovalno, razvojno usmerjeno in ne bo gledalo na svoj dobiček in ugled.

Na jesenskih lokalnih volitvah bodo občani znova odločali, kdo bo občino vodil v bodoče. Bo do takrat morala ukrepati tudi država?

M.Z.