Je krivo sodišče ali vodstvo zavoda, ki ga praktično še ni?

Včeraj pozno popoldne smo poročali o nepravilnostih glede zaprtja Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine ter vpisu v register novega Muzeja sodobne in novejše zgodovine. Gre za evidenten dokaz, da sistem pravne države pri nas ne deluje. Ljubljansko okrajno sodišče je v sodni register vpisalo nov zavod, čeprav postopek pritožbe na izbris dveh predhodnikov in vpis le-tega, torej novega zavoda, na istem sodišču še vedno ni zaključen.

Se je 13. februarja zgodil zločin?

Na naše vprašanje sta se odzvala direktorja nezakonito izbrisanih zavodov Jože Dežman in dr. Željko Oset, nad katerima pa v. d. direktorica Muzeja sodobne in novejše zgodovine Slovenije mag. Nataša Robežnik, ki pravzaprav še nima nobenih pristojnosti, izvaja pritisk.

Jože Dežman nam je posredoval Odredbo o neprihajanju na delo, ki jo v nadaljevanju v celoti objavljamo.

(foto: demokracija.si)

Na naše vprašanje o njegovem statusu od 13. 2. 2023, ko je bil zavod Muzej novejše zgodovine Slovenije nezakonito izbrisan iz sodnega registra, nam je Dežman odgovoril: “Trenutno nimam v rokah drugega kot odredbo o neprihajanju na delu, ki jo prilagam. Vse drugo postopanje z mano pa sodi kategorijo izbrisa. Nisem več prejemal nobenih muzejskih obvestil, nisem bil vabljen na noben sestanek, vzeta mi je bila volilna pravica itd.”

 

Ob tem je zapisal, da je dogajanje v zadnjem obdobju opisal v prijavi na Inšpektorat RS za delo OE LJUBLJANA. V. d. direktorice, mag. Nataša Robežnik, in Ministrstvo za kulturo RS namreč po njegovem mnenju nista pripravila nujno potrebnih postopkov, ki so še kako pomembni z vidika pravnega statusa zaposlenih ter varstva njihovih pogodbenih in drugih pravic iz delovnega razmerja. Robežnikova kljub dejstvu, da zavod, ki naj bi ga vodila pravno formalno še ne obstaja, krši tako  Zakon o delovnih razmerjihkot Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v Republiki Slovenijiter zlasti 45. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo oziroma »posledično« 26. členZakona o javnih uslužbencih. Na nezakonitost sta opozarjala tudi oba sindikata v MNZS, Glosa in Sviz.

(foto: Nova24.si)

Dr. Željko Oset je na naše vprašanje o njegovem statusu v odgovoru zapisal, da mu je bil vročen obrazec M-2 (odjava iz obveznih socialnih zavarovanj pri “starem” delodajalcu) in M-1 (prijava v obvezna socialna zavarovanje pri “novem” delodajalcu) ter odredba o neprihajanju na delo.

Vprašanje o tem smo poslali tudi na Muzej sodobne in novejše zgodovine, od koder do tega trenutka še nismo prejeli odgovora. Objavili ga bomo takoj, ko ga prejmemo.

M.Z.