Na tiskovni konferenci so se predstavili kandidati Slovenske demokratske stranke, ki bodo na aprilskih državnozborskih volitvah kandidirali v Pomurju

V torek je svet stranke SDS potrdil kandidatno listo, ki bo na aprilskih volitvah zastopala stranko. Kandidati so predstavili tudi program stranke in ključne poudarke za Pomurje.

foto: T. Ž.

Program stranke na prvo mesto postavlja ljudi. Stranka bo tudi po volitvah vlagala napore za demografske spremembe. Poudarek bo na mladih družinah, otroci bodo imeli posebno podporo. Nekateri ukrepi so bili sprejeti v zadnjih dveh letih, po volitvah nas čaka nov sveženj ukrepov s tega področja.

Poleg otrok so tudi starejši ena od ranljivih skupin. Po volitvah bo večji poudarek na državnih pokojninah v smeri zagotavljanja bolj pravičnega in preglednega socialnega
sistema. Napovedujemo dodatne dohodninske olajšave za osebe, ki bodo dočakale 70 in več let. Nadaljevali bodo z investicijami v zdravstveni sistem in zagotovili stabilen plačni sistem v zdravstvu.

Tudi v naslednjem mandatu bodo odpravljali birokratske ovire in  nadaljevali z odpravo nepotrebnih postopkov.

V skrbi za ohranitev zdravega okolja bodo zagotavljali pogoje za zeleno in digitalno preobrazbo. Milijon eur je bilo vloženih v načrte za ogrevanje s ciljem povečanja
okoljske dolgotrajnosti, produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva. 300 mio eur bo v naslednjih petih letih namenjenih za zagotavljanje dodatne podpore kmetijstvu.

V načrtu je brezplačen, sodoben medkrajevni javni promet in urejena prometna
infrastruktura. Prepolovili se bodo stroški za pridobitev vozniškega izpita. Na energetskem področju bodo zagotovili stabilno in cenejšo oskrbo z električno energijo.

Na izobraževalnem področju bodo poklicno izobraževanje nadgradili in dopolnili v sodoben in kakovosten sistem strokovnega in poklicnega izobraževanja. S strokovnimi službami bodo posodobili izobraževalne programe in učne načrte, ki bodo v večji meri spodbujali
ustvarjalnost, inovativnost, kritično mišljenje in domoljublje. Pomembna je splošna uvedba sistema vseživljenjskega učenja.

Nadaljevali bodo z investicijami v kulturno infrastrukturo in krepili ustvarjalnost na
kulturnem področju. Krepili bomo prijateljske stike s sosednjimi državami in pospešili reševanje nekaterih odrtih vprašanj ter aktivno sodelovali pri oblikovanju Evropske unije.

Nadaljevali bomo z depolitizacijo policije, zakonsko nadgradnjo policijskih pooblastil, z
učinkovitejšim pregonom gospodarskega in tranzicijskega kriminala. Krepili bodo obrambno moč države in zagotavljali nacionalni sistem kibernetske obrambe, ki je v teh časih vitalnega pomena.

V nadaljevanju so se predstavili posamezni kandidati.

Janez Magyar (foto: T.Ž.)

Janez Magyar prihaja iz najbolj vzhodne občine v Sloveniji, iz Dolnjega Lakoša v občini Lendava. Verjame v vztrajnost, delavnost, resnicoljubnost in v večni optimizem. Pred enajstimi leti je ustanovil lastno podjetje, ki ga je uspešno razvil, razširil in ga predal svojima sinovoma, ko je bil leta 2018 izvoljen za župana Občine Lendava.

Z vztrajnostjo, delavnostjo in optimizmom je kot župan Občine Lendava leta 2018 pristopil k realizaciji projektov, ki se do takrat niso premaknili. Če bi takrat imeli to vlado, bi bil napredek v našem okolju še večji. Ko so se za občine zvišale tako imenovane “glavarine”, se je tudi v Lendavi začelo premikati. Žal je do tega zaradi nesposobnosti Šarčeve vlade prišlo z zamikom. A “met puške v koruzo” je za razvoj naše regije bil takrat dobrodošel. Nenazadnje je aktualna vlada z ukrepi za omilitev posledic epidemije to več kot odlično dokazala.

Dvig “glavarine” je v Lendavi pripomogel k realizaciji mnogih projektov. Tudi izpogajana sredstva iz evropskih skladov obetajo za lokalno okolje ugodno financiranje s strani države in s tem posledično bolj enakomeren razvoj po celotni državi. Že kot župan, torej kot vodja ekipe, v Lendavi opaža, da bodo v bodoče lahko s pomočjo evropskih sredstev izpeljali še veliko projektov.

“Aktualno vlado, ki jo vodi SDS, poleg ukvarjanja z epidemijo odlikuje zelo uspešno vodenje Sveta EU. V času epidemije je Slovenija na ravni EU bila na drugem mestu po bruto domačem proizvodu, nezaposlenost pa se je zgodovinsko zmanjšala. Po tej poti je potrebno iti naprej,” je dodal Magyar.

S svojo aktivnostjo v funkciji župana sem dokazal, da je moj način dela predvsem povezovanje v smeri skupnega dobrega. Nikoli nisem nikogar izključeval ali razdvajal. V smeri reševanja stanovanjske problematike mladih smo v Lendavi pogumno pristopili in pričeli z aktivnostjo gradnje stanovanj. Občina sofinancira poletno delo dijakov in študentov v času počitnic, kar so podjetja ocenila kot zelo dobro potezo. Cilj je bil dosežen na strani dijakov in študentov, kakor tudi na strani delodajalcev. Mladi so spoznali delovno okolje, dobili so prve delovne izkušnje, za delo pa so bili tudi primerno plačani, podjetja pa so na ta način spoznala potencial mladih, ki ga bodo v bodoče lahko s pridom izkoristila.

Na področju izboljšanja kakovosti bivanja starejših so v Lendavi pridobili sredstva za investicije za nadgradnjo domske oskrbe in rekonstrukcijo bivše srednje šole v dnevni center za starejše.

foto: T.Ž.

Dominik Štrakl prihaja iz Veržeja. Diplomiral na Fakulteti za državne in evropske študije v Kranju in je trenutno zaposlen kot asistent evropskega poslanca dr. Milana Zvera. V politiko je vstopil relativno zgodaj, saj je že leta 2014 postal občinski svetnik Občine Veržej, član Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ljutomer, od leta 2018 je tudi njegov predsednik. Od januarja 2021 je predsednik Slovenske demokratske mladine.

Za kandidaturo se je odločil na podlagi svojih političnih izkušenj z lokalnega, državnega in evropskega političnega parketa. Že sedaj izpostavlja, da Slovenija ni le Ljubljana, ampak da so tudi naši kraji del te lepe države in da je Slovenijo potrebno decentralizirati. Ocenjuje, da ima Pomurje ogromno neizkoriščenega razvojnega potenciala. Osebno želi prispevati k temu, da se tudi tukaj stvari premaknejo. Konkretno je izpostavil primer Vrtca Veržej, kjer urejanje dokumentacije sega že v leto 2010, a se je na poti do realizacije zataknilo vedno pri finančnih sredstvih. Letos se bo z gradnjo začelo, prihodnje leto bo predan v uporabo.

Dodal je, da so tudi za našo regijo zelo potrebni ukrepi, kot je prenova dohodninske zakonodaje. Davčna razbremenitev pomeni višje neto izplačilo, kar se pozna v denarnici vsakega zaposlenega in v proračunu vsakega gospodinjstva.

Na področju mladih je pred kratkim bil vložen predlog zakona, ki stanovanjsko problematiko za mlade rešuje. Zakon bo, v kolikor bo sprejet, tudi v pomoč mladim družinam, ki si bodo lažje ustvarile ustrezne življenjske pogoje.

Kot predstavnik mlajše generacije si bo prizadeval za reševanje problematike mladih na nivoju celotne države. V kampanjo vstopa ponosno in z dvignjeno glavo, saj je SDS v zadnjih dveh letih poskrbela za VSE državljane brez delanja razlik. Dominik Štrakl bo močan prleški glas v slovenskem Državnem zboru.

foto: T.Ž.

Andrejo Prettner smo na našem portalu že predstavili.  Za kandidaturo za poslanko na listi SDS se je odločila zaradi svojega prepričanja in vrednot, da vsak človek mora imeti enake pravice, enake možnosti ter predvsem možnosti za izbiro. S svojimi vrednotami in znanjem, predvsem pa občutkom do soljudi želim pomagati k izboljšanju življenja v Prekmurju in tukajšnjim prebivalcem omogočiti, da so slišani tudi v Državnem zboru.

V nadaljevanju je poudarila, da jo celotna situacija v državi in v Pomurju skrbi, vendar upa, da bomo s skupnimi močmi in dialogom težave rešili in situacijo izboljšali. Trenutna vlada je po njenem mnenju ponudila roko pomoči vsem slojem prebivalstva. S skupnimi močmi se je razrešil marsikateri problem, ki je bil do sedaj zapostavljen in je z vso silo prišel na plano v času epidemije. Tudi sama se je iz dogajanja v času epidemije Covid veliko naučila. Sodelovanje tima in žrtvovanje vse sodelavk je pripomoglo, da so dano situacijo izpeljale.

Trenutna vlada je v zadnjih dveh letih naredila ogromno v smeri investicijskih vlaganj v Prekmurje.

Kot predsednica sveta zavoda Doma starejših Rakičan zagotavljam, da so bila odobrena sredstva za celotno obnovo enote doma v Rakičanu, dodatna sredstva za izgradnjo dnevnih Centrov v Žižkih in Črenšovcih, dokončanje objekta v Bakovcih.  S tem bodo stanovalci pridobili večjo kvaliteto zdravstvenih in bivalnih storitev. Tudi z zakonom o dolgotrajni oskrbi se je uporabnikom domskih storitev končno omogočilo, da bodo lahko svoja zrela leta preživeli v domovih dostojno.

V državnem zboru bo delovala z navdihom Prekmurja, predvsem pa z mislijo na to, od kje prihaja in odgovornostjo do Prekmurja.  Borila se bo za nova delovna mesta v Prekmurju, za večjo dostopnost do zdravstvenih storitev, za širitev zdravstvene mreže tudi zasebnikom, predvsem pa za kvalitetno dokončanje projektov.

foto: T. Ž.

Bojan Petrijan je poročen in oče dveh sinov. V preteklosti je bil učitelj na srednji poklicni in tehniški šoli, devet let je bil direktor Občinske uprave Mestne občine Murska Sobota, sedaj pa je vodja Oddelka za proračun in finance ter premoženjske zadeve v Občini Lendava. Poleg redne zaposlitve je tudi samostojni podjetnik. Bil je občinski svetnik Občine Tišina, trenutno je mestni svetnik v Murski Soboti. Odlikuje ga poštenost, delavnost, resnicoljubnost in domoljubje.

V svoji predstavitvi je izpostavil, da je že kot kandidat ne volitvah 2018 podrobno spoznal problematiko Goričkega. Ključni problem za napredek je neslišanost prekmurskega človeka v Ljubljani. Prekmurje ima razvojni potencial in ustrezen kader. Rešitve se ponujajo na dlani, a za to je potrebna ustrezna komunikacija. Poudaril je potrebo po samooskrbi na področju prehrane, vode in energetike ter ob tem izpostavil tako imenovani zeleni turizem. Izkoristiti moramo naravne danosti geotermalne energije in zdravilne vode. Vse to bo veliko lažje s povezavo podjetništva in gospodarstva ter izobraževanja. Oddelek Fakultete za turizem bi Pomurskemu turizmu ogromno prispeval, saj bi domač izobražen kader v času študija in takoj po njem bil velika dodana vrednost okolju.

Nanj se obračajo delavci migranti, ki še vedno niso dosegli željenih rešitev. Poudaril je, da so prvi koraki s spremembo dohodninske zakonodaje bili narejeni in rezultati bodo vidni ob koncu leta.

Tudi v prihodnje želi biti glas delavcev migrantov v Ljubljani in s svojim angažmajem aktivno prispevati k razrešitvi problematike in izboljšanju statusa ljudi, ki so zaradi napačne politike zaposlovanja levih vlad bili prisiljeni zaposlitev poiskati čez mejo.

Skladen regionalni razvoj je potrebno izvajati, kar je trenutna vlada v zadnjih dveh letih zelo pospešila. Rezultati tega se pri izgradnji vodovoda, kanalizacijskih sistemov, izobraževalnih ustanov in drugih investicijah že kažejo.

Pokojninski sistem se je v dveh letih nekoliko izboljšal, po volitvah se bo to samo še stopnjevalo. Za to je potreben ugoden demografski trend, ki se bo dvignil le s pravim pristopom države k družini prijazni zakonodaji in za mlade ugodni politiki zaposlovanja.

foto: T.Ž.

Tudi Simono Himelrajh smo na našem portalu že predstavili. Tudi Simona ocenjuje, da je trenutna vlada naredila ogromno za izboljšanje socialnega položaja ljudi v času koronavirusa, izboljšala položaj mladih, ni delala razlik med ljudmi, omogočila je gradnjo cest, kanalizacij, vrtcev, šol, domov za ostarele,….

Rast pokojnin, gospodarski razcvet, porast zaposlenosti, digitalizacija, boljša družinska politika, množična gradnja in obnova cest po vsej državi, gradnja domov za ostarele, obnova bolnišnic, šol, vrtcev, nabava prepotrebne opreme za vojsko, rekordni proračun  za kulturo, sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi in razcvet slovenske zunanje politike so po besedah Simone dosežki, ki se bodo zapisali v zgodovino.

“Pomurje definitivno potrebuje še naprej vlado, ki je investicijsko naravnana. Pomurci potrebujemo stabilno gospodarstvo, če želimo še naprej povečevati delež aktivno zaposlenega prebivalstva. Naši pridni kmetje potrebujejo spodbude za kmetijstvo. Premalo se je v preteklosti naredilo za samooskrbo,” je dodala.

Lepe besede ne bodo preprečile bega možganov v sosednjo Avstrijo. Ena izmed pravih poti je sprejetje zakona o dohodnini. Razbremenitev plače za delodajalce omogoča več sredstev na bančni račun delavca.

Če želimo mlade obdržati, jim moramo omogočiti lažjo pot do reševanja stanovanjskega problema. Ne z zastonj stanovanji, omogočiti jim moramo, da si bodo sami lahko kupili svoje stanovanje z krediti po nizki obrestni meri in ne glede na to koliko otrok imajo.

Nujna  posodobitev izobraževalnega sistema s tem, da omogočimo lažji prihod slovenskih strokovnjakov iz tujine nazaj v Slovenijo, tudi s pomočjo ustreznega dodatnega štipendiranja mladih strokovnjakov. Trenutno so pogoji slovenskih univerz neprimerljivi z najboljšimi tujini univerzami, zato naši profesorji, ki bi se dejansko želeli vrniti nazaj v domovino in predavati na naših univerzah našim študentom, to idejo zaradi zapletenosti postopka in nemogočih pogojev, opustijo. S prihodom  naših strokovnjakov nazaj v Slovenijo bi tudi slovenske univerze postajale bolj  privlačne za mlade in bolj konkurenčne v svetovnem merilu.

Za vstop na trg dela je nujna predložitev verodostojne listine o preteklih delovnih izkušnjah, ki za delodajalca predstavljajo legitimen vir informacij kandidata. Mladi ob zaključku posameznega študentskega dela ne prejmejo ustreznega potrdila, ki bi lahko služil v ta namen. Zato se bom zavzemala, da je ob končanem študentskem delu delodajalec zavezan k izdaji enotnega obrazca, iz katerega je jasno razvidno opravljeno delo v  skladu z izobrazbo, številom ur, ki jih je posameznik opravil, vrsto dela, ki ga je opravljal in natančno določenimi delovnimi nalogami, ki so bile del delovnega procesa študenta. S takšnim dokazilom bodo mladi ob prvi zaposlitvi dejansko lahko uveljavljali svoje delovne izkušnje, ki jih bo delodajalec upošteval kot verodostojne.

V Sloveniji mladi zelo težko pridejo do lastnega stanovanja oz. do kredita, ki bi jim omogočal, da si za skupno družinsko življenje začnejo graditi hišo oz. si kupijo stanovanje. Pogoji za pridobitev kredita so prestrogi in mladi s povprečno plačo si tako ne morejo zagotoviti kredita. Zavzemala se bom, da se mladim poenostavijo oz. omilijo pogoji za črpanje stanovanjskih kreditov, tudi na način, da se jih razbremeni obresti, saj smo mladi motor, ki vleče državo naprej. Mladim je potrebno dati priložnost, da si ustvarijo družino, grejo na svoje in se čim več vključujejo v družbeno sfero.

V Pomurju pa ne smemo pozabiti tudi na razvoj turizma, ki je nujno potreben za prepoznavnost naše regije. Imamo veliko potenciala, ki ga je potrebno izkoristiti v največji možni meri. Lega ob reki Muri, ravnina, mirno in čisto okolje, je dejstvo, ki bi ga morali veliko boljše izkoristiti.

Dvojna obdavčitev migrantov je velik problem pri nas. Zaradi neposredne bližine meje z Avstrijo se jih vse več odloča za delo v tujini, saj je plačano veliko boljše kot v Sloveniji. Vendar so ti migranti velikokrat žrtve dvojne obdavčitve, kar zelo zmanjša mesečni dohodek za delo v tujini. Menim, da je potrebno omiliti oz. odpraviti dvojno obdavčitev, saj vsi delamo za denar in z veliko večjim veseljem, če posameznik čuti, da ga podpira tudi država in ne pobere preveč zasluženega denarja.

Vsi kandidati so enotnega mnenja, da je pot, po kateri je Slovenija začela hoditi pred dvema letoma tista, ki omogoča izboljšanje splošne blaginje, pravičnosti in svobode za slehernega prebivalca naše lepe Slovenije. Kot kandidati Slovenske demokratske stranke bodo k temu aktivno prispevali in bodo VAŠ GLAS v Državnem zboru Republike Slovenije!

Tiskovno konferenco si v celoti lahko ogledate TUKAJ.

C. U.