Po umiritvi napetosti v prejšnjem mandatu je sedaj v ospredju dolgoročni razvoj in blaginja vseh v občini

Ta teden je bil naš gost župan Občine Apače, dr. Andrej Steyer. Doktor miikrobiologije, sicer zaposlen na Oddelku za javnozdravstveno mikrobiologijo v Ljubljani, se je za kandidaturo na lokalnih volitvah leta 2018 odločil na pobudo krajanov, ki so v njem zaznali sposobnost vodenja in povezovalni duh. Po enajstih letih življenja v Kamniku se je leta 2017 dr. Steyer z družino preselil v rodno občino in leto za tem bil izvoljen za župana na listi Slovenske demokratske stranke.

Po relativno mirnem mandatu so vam občani Občine Apače še v drugo zaupali vodenje občine. Kako ocenjujete vaše delo v preteklem mandatu in kakšen je vaš pogled v prihodnost naslednjih štirih let?

Pretekli mandat bi ocenil kot zmerno uspešen. Zmerno zato, ker morda na začetku nisem imel dovolj predznanja, da bi katere stvari lahko premaknil hitreje ali učinkoviteje, sem pa vseeno zadovoljen z narejenim. Uspešen je v prvi vrsti bil zaradi vpeljanega miru in politične stabilnosti v občinskem svetu, dobro vzpostavljene komunikacije znotraj občinskega sveta, med občinsko upravo in svetom ter seveda dobrim sodelovanjem. Izkoristili smo kar nekaj priložnosti in predvsem večje projekte pripeljali do začetka realizacije. Nastavili smo predvsem strateški razvoj občine na raznih področjih.

(foto: M.Z.)

Občina Apače obsega 21 naselij z dobrimi 3.500 prebivalci. Na kakšen način skrbite za čim bolj enakomeren razvoj?

V občini se vedno kdo počuti zapostavljenega, sploh ko se nekje v kakem naselju umesti v proračun večja investicija. Teh očitkov se verjetno nikoli ne bomo otresli. Zame je važno prioritetno umeščanje projektov v proračun, da s tem na dolgi rok pridobimo čim več. Že v prejšnjem mandatu pa smo vpeljali neke vrste nadgradnjo participativnega proračuna. Za Krajevno-vaške odbore namreč poleg rednega delovanja financiramo tudi večje projekte. Vsako leto dodelimo vsaj trem odborom dodatna sredstva za želje, ki jih imajo v svojem kraju. Večina se odločajo za umestitev investicij v vaška jedra za rekreacijo, šport, preživljanje prostega časa – za otroke in/ali odrasle.

Tudi s političnega vidika v prejšnjem sklicu občinskega sveta ni bilo opaziti velikih trenj. Kako vidite možnost sodelovanja z izvoljenimi svetniki v tem mandatu? Ste morda oblikovali formalno koalicijo?

Res je, pretekli mandat je potekel v dobrem vzdušju, saj je občinski svet deloval zelo sinhrono. Kljub 6 različnim političnim strankam/listam, iz katere je bilo izvoljenih 13 članov, smo pred vse postavili sodelovanje in strpen dialog. V šali sem večkrat dejal, da bi lahko bili vzor parlamentu. V tem mandatu je moje načelo isto. Nimamo formirane koalicije, enostavno peljem dialog z vsemi člani občinskega sveta. Zaenkrat smo uspeli, kljub različnim težnjam in velikim željam, uskladiti vsa vprašanja. Trenutni občinski svet deluje usklajeno, vsaj v teh prvih treh mesecih je tako. Seveda bom delal na tem, da tak način dela ohranimo tudi naprej.

V Občini Apače bodo pričeli z gradnjo vodovoda

Kateri projekti s prejšnjega mandata so že v teku in bodo zaključeni v tem mandatu?

Trenutno sta v teku dva večja projekta. Nadgradnja vodovoda Sistem C (projekt treh občin, Občina Gornja Radgona je nosilna), v naši občini se izvaja od lani in mora biti zaključen v tem letu. Projekt je za našo občino v vrednosti 2,9 MIO EUR. Drugi večji projekt je v sodelovanju z DRSI, rekonstrukcija regionalne ceste Podgrad-Trate (I. faza) in hkratna gradnja čez 4 km kolesarske poti na relaciji Lutverci-Žepovci. Projekt je v izvajanju, v vrednosti 4,0 MIO EUR in mora biti zaključen letos do junija. Tako kot vodovod je tudi kolesarka iz nabora DRR (prejšnje FP).

Izgradnja kolesarskih povezav se nadaljuje (foto: M.Z.)

Kaj spada med prioritete v tem mandatu? Si za realizacijo zastavljenih projektov obetate kakšna evropska sredstva?

Prioritete v tem mandatu so povezane z ureditvijo vodooskrbe, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, kjer smo že začeli z izgradnjo kanalizacije v Žepovcih, čaka nas še eno aglomeracijsko območje, ki ga moramo rešiti – Lutverci. Tik pred razpisom je projekt izgradnje tri-oddelčnega vrtca (podružnica) v Stogovcih, kjer imamo že podpisano pogodbo o sofinanciranju. Velik zalogaj nas čaka pri ureditvi centra Apač, z umestitvijo zdravstvene postaje in okolice z javno površino, prireditvenim prostorom, v povezavi z okolico šole. Seveda, pri vseh projektih ciljamo na dodatna sredstva iz raznih razpisov, nekatera imamo že zagotovljena, za druge pripravljamo projekte, oz. prijave na razpise.

Objekt v središču Apač bodo zgradili v obliki javno zasebnega partnerstva (foto: M.Z.)

Občina Apače je znana po vrhunski mizarski dejavnosti. Kakšen je vaš načrt glede razvoja. Si želite gospodarsko dejavnost še razširiti ali morda dopolniti z drugimi področji?

Na območju naše občine nimamo kake industrijske cone ali velike poslovne cone, imamo pa ogromno sposobnih podjetnikov, ki so s svojim znanjem ali veliko željo prišli do prepoznavnih znamk, tudi v tujini. Ena od takih panog je seveda mizarstvo. Pri vzpodbujanju podjetništva se povezujemo z raznimi agencijami, ki predstavljajo nove ali neobičajne prakse, iz katerih vzklijejo včasih dobre ideje. Po podatkih pa je opaziti, da je podjetništvo v naši občini v vzponu in tega sem vesel. Glavna skrb je vzpostavljati ustrezno infrastrukturo in povezati znanja različnih strok v nove produkte. Tukaj vidim še veliko priložnosti.

Poleg vaše redne zaposlitve funkcijo župana opravljate nepoklicno. Ste že ali nameravate imenovati podžupana? Kakšni so vaši kriteriji pri izbiri?

Funkcijo opravljam nepoklicno. Pravkar sem imenoval za podžupana svetnika g. Saša Pečka. Bil je svetnik že v prejšnjem mandatu in si je pridobil moje zaupanje. Kriterij je preprost – v ospredje postavljati strateške usmeritve, dolgoročno načrtovanje za dobrobit vseh in, da oseba jasno in argumentirano zagovarja stališča. Le tako se je namreč moč pogovarjati, razpravljati in sprejemati kompromise. Stranke/liste me pri tem ne zanimajo.

Se bodo ali so se že zgodile kakšne spremembe v občinski upravi?

Z upokojitvijo ene sodelavke v prejšnjem letu bo letos res nekaj sprememb, predvsem v smeri prerazporeditve zadolžitev glede na stopnjo delovnega mesta.

V občini je veliko prebivalcev vključenih v društva. Kakšen doprinos tega vidite kot župan?

Društva so vedno prinašala utrip življenja in dogajanja v občinah. Društva so tudi stičišča ljudi, sprostitve in druženja. Preko društev se krepijo aktivnosti v lokalni skupnosti na vseh področjih. Zelo me veseli, da je zadnja leta vzklilo tudi nekaj novih društev, prej ne-zastopanih področij, ki so postala prepoznavna in zelo aktivna, tudi daleč izven občinskih mej. To daje dodano vrednost naši občini in jih poskušamo podpirati, kolikor se le da. Pa ni vse v denarju…

(foto: M.Z.)

Skrb za ranljive skupine je ena od prednostnih nalog vsake lokalne skupnosti. Kakšno je gibanje natalitete v vaši občini? Kdo in na kakšen način skrbi za starejše in invalide? Izvajate na področju medgeneracijskega sodelovanja morda kakšne aktivnosti?

Nataliteta ni zadovoljiva, seveda. Kot tudi drugod. Naloga Občine je vzpostavljanje pogojev za življenje mladih in skrb za najmlajše. Na tem področju smo storili veliko, od podpiranja raznih programov za najmlajše, umeščanje igralnih površin v vaška jedra in ob ŠRC Apače, do dviga pomoči ob rojstvu otroka in nenazadnje – dobri pogoji predšolske vzgoje, z najnovejšo investicijo v planu, nov tri-oddelčni vrtec v Stogovcih.

Za starejše/invalide občina dodatno subvencionira program pomoči družini na domu. Za starejše ali občane brez možnosti prevoza, smo se pred tremi leti priključili projektu »Prostofer«, ki je tudi neke vrste medgeneracijska aktivnost. Imamo veliko prostovoljcev iz različnih starostnih skupin, ki v tem projektu sodelujejo.

Kakšno je vaše sodelovanje s sosednjimi slovenskimi občinami, morda sodelujete tudi z obmejnimi avstrijskimi občinami?

S sosednjimi občinami imamo vzpostavljeno dobro sodelovanje. Seveda pa nikoli ni tako dobro, da ne bi moralo biti še boljše. Sodelujemo v različnih oblikah, tudi z raznimi projekti, ki v širšo regijo postavljajo neke nove vsebine ali aktivnosti. Pravkar smo vstopili v novo finančno perspektivo, kjer bo sodelovanje še toliko bolj pomembno, tako na slovenski kot čezmejni ravni. Tudi z občinami preko Mure smo vpeti v projektih, ki jih skupaj podpiramo ali načrtujemo v prihodnje. Pogovori tečejo konstantno.

(foto: M.Z.)

Na kakšen način si ob redni zaposlitvi in vodenju občine »polnite baterije«? Kakšni so vaši hobiji?

Ob zelo veliki obremenitvi na strokovnem področju in vodenju občine, ki je tudi precejšen zalogaj, sem se naučil, kaj/kdo zame pomeni »hitra polnilnica«, ker časa je vedno manj. Moja družina. Nasmehi in objemi mojih treh hčerk (in seveda žene) pomenijo atomsko energijo. Če imam še čas tudi za kak tek, sprehod, kolesarjenje ob Muri ali idealno še kak pohod v hribe, pa je življenje že blizu idealnega. Sprostitev pa pomeni tudi druženje s prijatelji, ob harmoniki, kitari in petju – dokler glasilke vzdržijo.

M.Z.