Župan Jevšek še naprej nad Ivana Zajca, sedanjega v.d. direktorja Pomurskih lekarn!

Vir:www.pomurskelekarne.si

Mestni svetniki Mestne občine Murska Sobota se bodo jutri, v četrtek sestali na svoji že 28. redni seji. Najprej se je na dnevnem redu znašlo 12. točk dnevnega reda, potem pa je župan svetnike seznanil z dopolnitvijo le tega. Vse kaže, da se bo spet “udarjalo” po Ivanu Zajcu ter Svetu zavoda Pomurskih lekarn ki, da je po mnenju murskosoboškega župana Jevška in direktorja mestne uprave Srečka Ðurova (tudi član sveta zavoda Pomurskih lekarn) “ugrabil Pomurske lekarne”.

Iz priloženega gradiva nameni jasni, čim bolj očrniti Zajca in podajati enostranske informacije!

Iz gradiva, ki je priloženo k gradivu, lahko samo potrdimo, da avtor gradiva svetnike in druge bralce želi le enostransko seznaniti o aktualni problematiki. Korektno bi vsekakor bilo, da k razpravi doda še gadivo, ki ga je Zajc posredoval v svojem sporočilu za javnost dne 19.2.2018 ter druga pomebna sporočila (recimo pravno mnenje uglednega pravnika dr. Rajka Pirnata ali pojasnjeno odločitev Višjega sodišča v Kopru, ki je v nedavni zadevi po ZLD-1 že odločilo in nesporno ugotovilo, da v.d direktorja imenuje zgolj svet zavoda brez soglasja ustanovitelja).

Toda, župan Jevšek in Ðurov nikakor nimata namena “igrati” pošteno igro. To se je pokazalo pred kratkim, ko mestni svet kot najvišji organ ni odločal o imenovanju Zajca za direktorja. Glava se je Zajcu “rezala” že na KMVI (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja), ki pa je le posvetovalni organ in si je v roke vzel pooblastila, ki jih nima.

Bo končno vsaj kdo od svetnikov zahteval pridobitev pravnega mnenja glede potencialnega kršenja postopkov KMVI, pridobitev odločitve Višjega sodišča v Kopru ali vsaj na glas prebral 30. ter 34. člen ZLD-1 (Zakon o lekaniški dejavnosti)!

B.P.